Socialförsäkringsersättning

Bor du i ett annat nordiskt land och får socialförsäkringsersättning från Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som får socialförsäkringsersättning från Norge, och gäller bara beskattningen av de norska socialförsäkringsersättningarna. Får du pension från Norge, uføretrygd från folketrygden (NAV) eller uføreytelser från andra norska system, se Pension.

Exempel på socialförsäkringsersättningar som utbetalas från Norge:

Sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsförmåner.

Beskattning i Norge

Bor du i ett annat nordiskt land och får socialförsäkringsersättning utbetald från Norge, måste du kontakta skattekontoret för att ta reda på om du ska betala skatt på ersättningen i Norge.

Personer som är obegränsat skattskyldiga i Norge

Du beskattas i Norge för socialförsäkringsersättningar när du är obegränsat skattskyldig i Norge enligt norska regler. Socialförsäkringsersättningen beskattas då enligt samma regler som när mottagaren bor i Norge.

Personer som är begränsat skattskyldiga

När du är begränsat skattskyldig i Norge, beskattas du inte i Norge för norska socialförsäkringsersättningar. Om du får pension från Norge, uføretrygd från folketrygden (NAV) eller uføreytelser från andra norska system, se Pension.

Beskattning i bosättningslandet

Socialförsäkringsersättningarna kan även vara skattepliktiga i det land där du bor. Du måste alltid lämna uppgift om socialförsäkringsersättningarna i din deklaration i bosättningslandet.

När ersättningen beskattas både i Norge och i det land där du bor, är det bosättningslandet som ska undanröja dubbelbeskattningen.

Was this content helpful to you?
YesNo

Topics

skatteskatturinnskatteetatenveroskatteVerket