Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2020 och 2019

    Exempel på skatteberäkning - 2020

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Sverige.

     Beräkningen gäller för en person som:
  • bor i Sverige hela året
  • är över 18 år och ogift utan barn som hon/han försörjer (saknar betydelse i Sverige)
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Sverige
Vid beräkningen har använts den genomsnittliga kommunala skattesatsen 32,28 procent för 2020, plus 0,253 procent för obligatorisk begravningsavgift.
 
Nedanstående tabell visar skatten för en person som är under 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

34.700

11.151

17.451

240.000

27.200

20.806

49.820

480.000

13.900

30.981

122.052

600.000

13.900

30.981

176.451

  

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.900

7.772

9.027

240.000

89.900

27.000

23.228

480.000

94.200

30.000

96.909

600.000

65.100

30.000

150.535

   

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har pensionsinkomst.

Pensionsinkomst per år (SEK

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.900

-

16.799

240.000

89.900

-

50.228

480.000

94.200

-

126.909

600.000

65.100

-

180.535

Nedanstående tabell visar skatten för person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som både har pensionsinkomst och löneinkomst.

Pensionsinkomst + Löneinkomst per år (SEK

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

 60.000  +   60.000

69.900

11.972

4.827

120.000 + 120.000

89.900

21.000

29.228

240.000 + 240.000

94.200

27.000

99.909

300.000 + 300.000

65.100

30.000

150.535

 

Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida: Skatteberäkning.

 

Exempel på skatteberäkning - 2019

 
   Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Sverige.
   Beräkningen gäller för en person som:
  • bor i Sverige hela året
  • är över 18 år och ogift utan barn som hon/han försörjer (saknar betydelse i Sverige)
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Sverige
    Vid beräkningen har använts den genomsnittliga kommunala skattesatsen 32,19 procent för 2019, plus 0,253 procent för obligatorisk begravningsavgift.
Nedanstående tabell visar skatten för en person som är under 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst: 
 

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

34.500

  11.030

17.563

240.000

26.300

  20.706

49.971

480.000

13.700

  30.361

122.266

600.000

13.700

   30.361

180.318

 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.300

7.920

9.035

240.000

81.900

27.000

25.638

480.000

65.200

30.000

105.920

600.000

50.200

30.000

161.537

 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har pensionsinkomst.

Pensionsinkomst per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.300

  -

16.955

240.000

81.900

  -

52.638

480.000

65.200

  -

135.920

600.000

50.200

  -

191.537

Nedanstående tabell visar skatten för person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som både har pensionsinkomst och löneinkomst.

Pensionsinkomst + Löneinkomst per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

  60.000 +   60.000

69.300

12.000

4.955

120.000 + 120.000

81.900

21.000

31.638

240.000 + 240.000

65.200

27.000

108.920

300.000 + 300.000

50.200

30.000

161.53

 

 
    Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt på  
    Skatteverkets hemsida: Skatteberäkning.