Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Deklaration

Vilka ska lämna deklaration?

Du som är obegränsat skattskyldig ska lämna Inkomstdeklaration 1 om

Om Skatteverket har uppgift om inkomster och avdrag som du haft, får du en deklaration med dessa uppgifter förtryckta.

Du som är begränsat skattskyldig ska lämna Inkomstdeklaration 1 om

Du som ägt en fastighet under 2019 får du deklaration med fastighetsuppgifterna förtryckta.

Hur får du din deklaration?

Skatteverket börjar skicka ut deklarationsblanketterna i mars. Senast den 15 april ska alla ha fått sina blanketter. Deklarationsblanketten skickas till din folkbokföringsadress.

Om du har en digital brevlåda får du ingen pappersdeklaration. I stället får du deklarationen i din digitala brevlåda redan den 4 -11 mars. För att få en digital brevlåda måste du ha ett svenskt personnummer.

Om du är deklarationsskyldig men inte har fått någon inkomstdeklaration måste du själv beställa den. Du kan läsa mer om hur du gör på Skatteverkets webbplats. Där kan du också läsa om hur e-tjänsten fungerar och hur du skaffar en digital brevlåda och svenskt BankID (svensk version, engelsk version).

Hur kan du lämna din deklaration?

Om du får en förtryckt deklaration behöver du kontrollera så att alla inkomster är med och med rätt belopp, rätta eventuella felaktigheter och lägga till eventuella inkomster som inte finns medtagna på deklarationen. Du kan lämna din deklaration på ett av dessa olika sätt:

Om du inte kan lämna din deklaration via telefon, e-tjänsten eller sms, kan du lämna din deklaration genom att sända den med post till den adress som anges på din förtryckta deklarationsblankett.

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 4 maj 2020. Om du lämnar in din deklaration för sent riskerar du att få betala en förseningsavgift. Du kan ansöka om att få anstånd med att lämna din deklaration. En sådan ansökan måste kommit in till Skatteverket senast den dag som deklarationen ska vara inlämnad. Du kan ansöka om anstånd antingen elektroniskt genom att logga in på ”mina sidor” eller på blankett SKV 2600 som skickas in till Skatteverket.

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta upplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.

Meny
 
Logo