Bor du i ett annat nordiskt land och är anställd som flygande personal i Sverige? 

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som är anställd i Sverige i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten. 

Beskattning i Sverige

Lönen är undantagen från beskattning i Sverige. Detta gäller både när du flyger inrikestrafik  och i internationell trafik. 

Beskattning i bosättningslandet

Lönen är skattepliktig i bosättningslandet. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med  ditt arbete, är det bosättningslandets regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria. 

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i deklarationen i ditt bosättningsland. 

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor, eller med Försäkringskassan i Sverige.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |