Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i annat nordiskt land och har ränteinkomster/ ränteutgifter i Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och har ränteinkomster från Sverige eller betalar ränteutgifter på ett lån i Sverige och tar bara upp   beskattning av dessa inkomster/utgifter.

Ränteinkomster

Om du får ränteinkomster från ett svenskt bankkonto, fordringar m.m. och är bosatt i ett annat nordiskt land sker ingen beskattning i Sverige.

Om skatt felaktigt har dragits i Sverige kan du begära återbetalning av den skatt som har innehållits. Kontakta Skatteverket eller din svenska bank för vidare information.

Ränteutgifter

Ränteutgifter är avdragsgilla i Sverige om du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du däremot är begränsat skattskyldig i Sverige kan du i normalfallet inte göra avdrag för ränteutgifter i Sverige.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo