Bor du i Sverige och har ränteinkomster/ränteutgifter från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och erhåller ränteinkomster från ett annat nordiskt land eller betalar ränteutgifter på ett lån i ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattning av dessa inkomster/utgifter.

Ränteinkomster

Om du får ränteinkomster från bankkonton, fordringar m.m. i ett annat nordiskt land är dessa ränteinkomster endast skattepliktiga i Sverige. Ingen beskattning av ränteinkomsterna ska ske i det andra nordiska landet.

Om skatt felaktigt har dragits i det andra nordiska landet kan du begära återbetalning av den skatt som har innehållits. Kontakta skatteförvaltningen eller banken i det andra nordiska landet för vidare information.

Ränteinkomster beskattas i inkomstslaget kapital och skatten är 30 %.

Ränteutgifter

Ränteutgifter är avdragsgilla i Sverige i inkomstslaget kapital om du bor i Sverige. Detta gäller även ränteutgifter på utländska lån.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |