Sosiaaliturvamaksut

Minkä maan sosiaalivakuutuksen piiriin kuulut?

EU:n/ETA:n yhteiset sosiaaliturvasäännökset määräävät sen, minkä maan sosiaalivakuutuksen piiriin kuulut. Lisätietoa saat osoitteesta Försäkringskassan.

Sosiaaliturvamaksujen maksuvelvollisuus

Sosiaaliturva rahoitetaan Pohjoismaissa eri tavoin. Maksettavat maksut sekä niiden summat ja laskuperusteet määräytyvät maakohtaisesti. Jos kuulut Ruotsin sosiaalivakuutuksen piiriin, maksetaan sosiaaliturvamaksut Ruotsissa Ruotsin lainsäädännön mukaan.

Työnantajamaksut

Työnantajamaksut maksaa se taho, joka on maksanut työntekijälle tai vastaavalle korvausta työstä ja se lasketaan kaikkien maksettujen palkkojen ja etujen yhteenlasketun summan perusteella.

Työnantajamaksuja ovat vanhuuseläkemaksu, leskeneläkemaksu, sairausvakuutusmaksu, vanhempainvakuutusmaksu, työtapaturmamaksu, työmarkkinamaksu ja yleinen palkkamaksu. Työnantajamaksuja maksetaan vuodelta 20120 yhteensä 31,42 prosenttia (2019: 31,42 prosenttia) palkkasummasta. Ulkomainen työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa ei kuitenkaan maksa yleistä palkkamaksua, jolloin maksut ovat yhteensä 19,8 prosenttia (2019: 19,8 prosenttia).

Verovuonna 2019 seuraavat maksut soveltuvat 30 kesäkuuta 2019 saakka: Vuosina 1938–1954 syntyneiden henkilöiden ansioista maksetaan työnantajamaksuja 16,36 prosenttia ja vuonna 1937 tai aiemmin syntyneiden henkilöiden ansiosta 6,51 prosenttia.

1. heinäkuuta 2019 alkaen säännökset ovat muuttuneet ja työnantajamaksuja maksetaan vuosina 1938-1954 syntyneiden henkilöiden ansioista 10,21 prosenttia. Vuonna 1937 tai sitä aikaisemmin syntyneiden osalta ei makseta työnantajamaksuja ollenkaan.

Jos työskentelet Ruotsissa ulkomaiselle työnantajalle, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, voit sopia työnantajasi kanssa, että maksat sosiaaliturvamaksut.

Jos kuulut jonkin toisen maan sosiaalivakuutuksen piiriin, työnantajasi ei maksa työntekijämaksuja Ruotsiin.

Oma-aloitteiset sosiaaliturvamaksut

Jos olet itsenäinen yrittäjä ja harjoitat toimintaa erillisessä yrityksessä tai liikeyhtiössä, maksat sosiaaliturvamaksut oma-aloitteisina sosiaaliturvamaksuina. Oma-aloitteiset sosiaaliturvamaksut lasketaan nettotulojen perusteella, eli liiketoiminnan voitosta. Jos harjoitat liiketoimintaa osakeyhtiössä, yhtiö maksaa työntekijämaksut palkkalaskelmien perusteella samalla tavoin kuin työntekijöistä.

Oma-aloitteiset sosiaaliturvamaksut koostuvat samoista maksuista kuin edellä kuvatut työnantajamaksut, mutta maksu on 28,97 prosenttia (2019: 28,97 prosenttia). Vuosina 1938–1954 syntyneet henkilöt maksavat oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja 10,21 prosenttia ja vuonna 1937 tai sitä ennen syntyneet henkilöt eivät maksu maksuja.

Verovuonna 2019 oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan 30. kesäkuuta 2019 asti seuraavasti: henkilöt, jotka ovat syntyneet 1938-1954 maksavat oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja 16,36 prosenttia. Henkilöt, jotka ovat syntyneet 1937 tai sitä ennen maksavat 6,15 prosenttia oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja 30. kesäkuuta 2019.

Jos kuulut jonkin toisen maan sosiaalivakuutuksen piiriin, et maksa oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja Ruotsissa.

Sosiaaliturvamaksujen vähennys

Jos tulet olemaan vakuutettu Norjassa tai Suomessa, maksat maan pakolliset sosiaaliturvamaksut. Jos työtulo verotetaan Ruotsissa, sinulla on oikeus vähentää Norjassa tai Suomessa maksetut pakolliset sosiaaliturvamaksut veroilmoituksessa.