Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Veroilmoitus

Keiden tulee tehdä veroilmoitus?

Kun olet yleisesti verovelvollinen, jätät veroilmoituksen 1 (Inkomstdeklaration) jos:

Jos verovirastolla on tulojasi ja vähennyksiäsi koskevia tietoja, saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Kun olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun tulee jättää veroilmoitus 1 jos:

Omistaessasi kiinteistön saat esitäytetyn veroilmoituksen, josta käyvät ilmi kiinteistön tiedot.

Milloin veroilmoitus on palautettava?

Veroilmoitus palautetaan viimeistään 2. toukokuuta. Voit lähettää veroilmoituksen postitse, mutta tämä on tehtävä ajoissa, jotta veroilmoitus saapuu perille annettuun määräaikaan mennessä. Jos palautat veroilmoituksen myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksun.

Minne veroilmoitus palautetaan?

Veroilmoitus palautetaan verotoimistoon. Useissa tapauksissa on myös mahdollista palauttaa veroilmoitus Internetin, puhelimen tai SMS-tekstiviestipalvelun kautta.

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa tietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.

Meny
 
Logo