Veroilmoitus

Keiden tulee tehdä veroilmoitus?

Kun olet yleisesti verovelvollinen, jätät veroilmoituksen 1 (Inkomstdeklaration) jos:

 • Olet asunut Ruotsissa koko vuoden 2020 ja ansiotulosi (työ- ja elinkeinotulot) ovat 19 670 SEK tai enemmän.
 • Olet ollut Ruotsissa asuva vain osan 2020 ja tulosi ovat olleet vähintään 100 SEK.
 • Jos pääomatulosi ovat olleet 200 SEK tai enemmän ja verovähennystä ei ole tehty koko summasta.
 • Jos olet osakkaana muutaman osakkaan yhtiössä (fåmansbolag) tai avoimessa yhtiössä (fåmansägt handelsbolag) ja olet saanut osinkoja, luovutusvoittoja tai muita suorituksia tai etuja, joita verotetaan työtulona tai jos olet saanut verovuoden aikana vähintään 100 SEK tuloja passiivisesta elinkeinotoiminnasta.
 • Jos omistat kiinteistön (omakotitalon, vapaanajankiinteistön, tontin) tai osan kiinteistöstä 2020.
 • Jos sinua on kehotettu antamaan veroilmoitus.

Jos verovirastolla on tulojasi ja vähennyksiäsi koskevia tietoja, saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Kun olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun tulee jättää veroilmoitus 1 jos:

 • Ruotsista saamasi tulot ovat olleet 100 SEK tai enemmän. Sinun ei tarvitse ilmoittaa Ruotsista saamiasi osinkoja. Jos olet maksanut SINK-veroa tuloistasi, veroilmoitusta ei myöskään tarvitse antaa. Veroilmoitus on kuitenkin annettava, jos haluat maksaa tavallista veroa SINK veron sijasta.
 • Jos omistat kiinteistön (omakotitalon, vapaanajankiinteistön, tontin) tai osan kiinteistöstä 2020 Ruotsissa.
 • Jos sinua on kehotettu antamaan veroilmoitus.

Omistaessasi kiinteistön saat esitäytetyn veroilmoituksen, josta käyvät ilmi kiinteistön tiedot.

Kuinka saat veroilmoituksesi?

Veroviranomainen alkaa lähettämään veroilmoituslomakkeita maaliskuussa. Viimeistään 15 huhtikuuta kaikki ovat saaneet lomakkeensa. Veroilmoituslomakkeet lähetetään väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseesi.

Jos sinulla on sähköinen postilaatikko, ei paperilomakkeita lähetetä. Tällöin saat veroilmoituksesi sähköiseen postilaatikkoon jo 3-10 maaliskuuta. Saadaksesi sähköisen postilaatikon, sinulla tulee olla ruotsalainen henkilötunnus.

Jos olet ilmoitusvelvollinen, mutta et ole saanut veroilmoitusta, tulee sinun tilata se itse. Tästä saat lisää tietoa Skatteverketin nettisivuilta. Sieltä voit lukea miten sähköinen palvelu toimii ja kuinka saat hankittua sähköisen postilaatikon ja ruotsalaiset pankkitunnukset (ruotsiksi, englanniksi).

Kuinka voit palauttaa veroilmoituksesi?

Jos saat esitäytetyn veroilmoituksen, tulee sinun tarkistaa, että kaikki tulot ovat mukana ja oikean suuruisina, korjata mahdolliset virheet ja ilmoittaa puuttuvat tulot. Voit palauttaa veroilmoituksesi jollain alla mainitulla tavalla:

 • Voit palauttaa veroilmoituksesi kirjautumalla pankkitunnuksilla (BankID/ mobil BankID) "omille sivuille" Skatteverketin kotisivuilla. Käytät silloin sähköistä palvelua "Tuloveroilmoitus 1/Inkomsdeklaration 1". Tämä palvelu aukeaa 16 maaliskuuta ja voit käyttää palvelua riippumatta siitä, saatko veroilmoituksesi paperilla vai sähköiseen postilaatikkoon. Voit valita, että hyväksyt veroilmoituksen tai tehdä muutoksia joko vähennyksiin tai tuloihin. Tarvitset ruotsalaiset pankkitunnukset kirjautuaksesi sisään.
 • Voit hyväksyä veroilmoituksen tekstiviestillä tai puhelimella käyttämässä turvakoodeja ja puhelinnumeroa, jotka sait esitäytetyllä veroilmoituksella. Tällöin et voi tehdä muutoksia veroilmoitukseen vaan voit vain hyväksyä sen. Voit myös ilmoittaa tiedon ulkomailta soittamalla numeroon +46 8 764 92 40. Puhelun maksat tällöin itse. Jos sinulla on ruotsalainen liittymä, voit hoitaa veroilmoituksen palauttamisen myös tekstiviestillä. Lähetä tekstiviesti numeroon 71144, jätä pois maakoodi numeron alusta. Tällöinkin maksat viestin itse.
 • Voit käyttää Skatteverketin sovellusta veroilmoituksen palauttamiseen. Jotta voit käyttää sovellusta, sinulla tulee olla ruotsalaiset pankkitunnukset.
 • Jos et voi palauttaa veroilmoitustasi puhelimella, tekstiviestillä tai sovelluksella, voit palauttaa veroilmoituksella lähettämällä sen postitse veroilmoituksella annettuun osoitteeseen.

Veroilmoitus tulee olla perillä Skatteverketillä viimeistään 3 toukokuuta 2021. Jos palautat veroilmoituksesi myöhässä, voidaan sinulle määrätä myöhästymismaksu. Voit hakea palauttamiselle lykkäystä. Lykkäyshakemuksen tulee olla perillä Skatteverketillä viimeistään sinä päivänä, kun veroilmoitus olisi pitänyt palauttaa. Voi hakea lykkäystä joko sähköisesti kirjautumalla "omille sivuille" tai jättämällä Skatteverketille lomakkeen SKV 2600.

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa tietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.