Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Veroilmoitus

Keiden tulee tehdä veroilmoitus?

Kun olet yleisesti verovelvollinen, jätät veroilmoituksen 1 (Inkomstdeklaration) jos:

Jos verovirastolla on tulojasi ja vähennyksiäsi koskevia tietoja, saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Kun olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun tulee jättää veroilmoitus 1 jos:

Omistaessasi kiinteistön saat esitäytetyn veroilmoituksen, josta käyvät ilmi kiinteistön tiedot.

Kuinka saat veroilmoituksesi?

Veroviranomainen alkaa lähettämään veroilmoituslomakkeita maaliskuussa. Viimeistään 15 huhtikuuta kaikki ovat saaneet lomakkeensa. Veroilmoituslomakkeet lähetetään väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseesi.

Jos sinulla on sähköinen postilaatikko, ei paperilomakkeita lähetetä. Tällöin saat veroilmoituksesi sähköiseen postilaatikkoon jo 4-11 maaliskuuta. Saadaksesi sähköisen postilaatikon, sinulla tulee olla ruotsalainen henkilötunnus.

Jos olet ilmoitusvelvollinen, mutta et ole saanut veroilmoitusta, tulee sinun tilata se itse. Tästä saat lisää tietoa Skatteverketin nettisivuilta. Sieltä voit lukea miten sähköinen palvelu toimii ja kuinka saat hankittua sähköisen postilaatikon ja ruotsalaiset pankkitunnukset (ruotsiksi, englanniksi).

Kuinka voit palauttaa veroilmoituksesi?

Jos saat esitäytetyn veroilmoituksen, tulee sinun tarkistaa, että kaikki tulot ovat mukana ja oikean suuruisina, korjata mahdolliset virheet ja ilmoittaa puuttuvat tulot. Voit palauttaa veroilmoituksesi jollain alla mainitulla tavalla:

Veroilmoitus tulee olla perillä Skatteverketillä viimeistään 3 toukokuuta 2020. Jos palautat veroilmoituksesi myöhässä, voidaan sinulle määrätä myöhästymismaksu. Voit hakea palauttamiselle lykkäystä. Lykkäyshakemuksen tulee olla perillä Skatteverketillä viimeistään sinä päivänä, kun veroilmoitus olisi pitänyt palauttaa. Voi hakea lykkäystä joko sähköisesti kirjautumalla "omille sivuille" tai jättämällä Skatteverketille lomakkeen SKV 2600.

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa tietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.

Meny
 
Logo