Verokortti (skattsedel)

Verojen periminen, kun olet yleisesti verovelvollinen

Termiä verokortti (skattesedel) käytetään veroviranomaisen tekemästä päätöksestä, joka osoittaa, miten sinun työtuloa tai eläkettä verotetaan. Sekä ruotsalaiset että ulkomaiset työnantajat ovat velvollisia toimittamaan ennakonpidätyksenpalkoista, kun työ on tehty Ruotsissa. Myös Ruotsissa olevat eläkkeenmaksajat ovat velvollisia toimittamaan ennakonpidätyksen eläkkeistä, jotka maksetaan Ruotsista. Yksityisyrittäjät sen sijaan maksavat veronsa itsenäisesti.

Veroilmoitus

A-vero (A-skatt)

Jos olet työntekijä, maksat palkastasi A-veroa. Sekä ruotsalainen että ulkomainen työnantaja perii palkasta ennakonpidätyksen. Myös eläkeläiset maksavat A-veroa. Eläkkeenmaksaja perii eläkkeestä ennakonpidätyksen.

Hyväksyntä F-veroa varten

Jos harjoitat liiketoimintaa yksityisenä ammatinharjoittajana pitää sinun olla rekisteröitynyt "hyväksyttynä F-veroa varten". Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjänä maksat itse verot joka kuukausi. Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Voit pyytää, että sinulle lähetetään rekisteriote. Rekisteriotteella voit osoittaa, että maksat F-veroa. Tällöin korvauksen maksajan ei tarvitse periä veroa, kun se maksaa sinulle palkkiota.

SA-vero (Särskild A-skatt)

SA-vero on vero, jota maksat itse. Tätä veroa maksat, jos harjoitat itsenäisesti elinkeinotoimintaa, mutta sinulla ei ole rekisteröityä hyväksyntää F-verolle.

Riippumatta siitä, onko sinulla A-, F tai SA-verotus, pitää verojen, joita maksat juoksevasti vuoden aikana, niin pitkälle kuin mahdollista vastata lopullista verotusta. Ennakkoveron sijasta ei voi valita veron maksamista jäännösverona.

Miten saat verokortin?

Jos työnantaja ei tiedä, millä tavalla sinua verotetaan, perii työnantaja veron korotettuna. Sen takia on tärkeää, että osoitat työnantajalle verokortin. Jos olet rekisteröity Ruotsin väestötietojärjestelmään, voi työnantaja saada verokorttisi suoraan veroviranomaiselta. Valtaosa työnantajista pyytää verokortin automaattisesti. Jos kuitenkin tarvitset verokortin, voit tilata sellaisen veroviranomaiselta.

Jos et ole Ruotsin väestötietojärjestelmässä, on tärkeää, että teet ennakkoverohakemuksen. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti Skatteverketin internetsivuilla tai lomakkeella SKV 4402.

Jos maksat verot itse, tulee sinun antaa veroviranomaiselle tiedot, jotta sinulle voidaan laskea oikea määrä SA-veroa. SA-veroa maksetaan kuukausittain. Anna tiedot lomakkeella SKV 4314.

Kuinka saan hyväksynnän F-verolle?

Voit hakea hyväksyntää F-verolle veroviranomaiselta. Tämä koskee sekä yleisesti verovelvollisia että rajoitetusti verovelvollisia.

Päätös verojen perimisestä, kun olet rajoitetusti verovelvollinen

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, voit hakea tai työnantajasi voi hakea sinulle päätöstä, jonka mukaan sinulta peritään SINK-vero (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Voit tehdä hakemuksen sähköisesti veroviranomaisen internetsivuilla tai lomakkeella SKV 4350. Kun olet saanut päätöksen, työnantajasi tai eläkkeesi maksaja perii sinulta SINK-veron tavallisen ennakonpidätyksen sijaan. SINK-vero on lopullinen vero. SINK-veroa maksetaan palkasta ja eläkkeestä, mutta ei pääomatulosta.

Jos työnantajasi ei ole Ruotsista ja palkkasi on Ruotsissa verovapaata, sinun ei tarvitse hakea SINK-päätöstä eikä työnantajasi peri sinulta veroa.

Voit myös maksaa tavallista tuloveroa SINK-veron sijaan. Voit hakea sitä SINK-verohakemuksella.

Veron ennakonpidätys ja veron siirto kun työskentelet toisessa Pohjoismaassa (TREKK-sopimus)

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, työnantajan tai sinun itsesi  on asuinvaltiossa annettava veroviranomaiselle  työskentelystä  ilmoitus. Ilmoitus annetaan  joko lomakkeella NT1 tai lomakkeella NT2.  Näin varmistetaan se, että ennakonpidätys tapahtuu oikeassa valtiossa. Lomaketta NT1 käytetään, jos sinua kuuluu verottaa yksinomaan asuinvaltiossa. Näin on yleensä,  jos oleskelet toisessa maassa enintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana.  Lomaketta NT 2 puolestaan käytetään, jos sinua kuuluu verottaa työntekovaltiossa. Näin on, jos oleskelet työntekovaltiossa yli 183 pv tai työnantajallasi on työntekovaltiossa kiinteä toimipaikka tai jos (joissain maissa) olet vuokrattu työntekijä.

Joissain tilanteissa veroviranomaiset voivat Pohjoismaisen ns. TREKK-sopimuksen perusteella siirtää ennakonpidätysvarat toiseen Pohjoismaahan. Tämä on mahdollista, jos palkka kuuluu verottaa muussa Pohjoismaassa, kuin missä ennakonpidätys on toimitettu. Siirretty määrä katsotaan aina maksetuksi oikeaan aikaan siinä maassa, jonne se on siirretty ja jossa verotus tapahtuu. Jos siirretty   rahamäärä on   pienempi kuin verotusvaltiossa määrättävää vero, joudut itse maksamaan puuttuvan määrän korkoineen ym. viivästysseuraamuksineen.