Asutko toisessa Pohjoismaassa ja saat eläkettä Ruotsista?

Asutko jossain muussa Pohjoismaassa ja saat eläkettä Ruotsista? Seuraavassa on tietoa tämän eläkkeen verotuksesta. Vero Ruotsissa

Maksat Ruotsista saamastasi eläkkeestä veron Ruotsiin. Näin on riippumatta siitä, saatko eläkkeen julkisen vai yksityisen sektorin työskentelystä. Näin on myös riippumatta siitä, maksaako eläkkeesi Försäkringskassan vai jokin muu.

Ruotsissa toimitettavaan verotukseen vaikuttaa se, pidetäänkö sinua Ruotsissa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollisena.

Yleinen verovelvollisuus
Jos olet muuttanut pois Ruotsista mutta sinulla on edelleen olennaisia siteitä Ruotsiin tai edelleen oleskelet Ruotsissa merkittävästi, olet Ruotsissa edelleen yleisesti verovelvollinen. Maksat Ruotsista saamastasi eläkkeestä veron Ruotsiin normaalien säännösten mukaan. Sinun on annetava Ruotsiin veroilmoitus.

Rajoitettu verovelvollisuus
Jos olet Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen, maksat Ruotsissa erityistä ulkomailla asuvien SINK-veroa. Silloin vero on 25 % eikä veroilmoitusta Ruotsiin tarvita. Ruotsalainen eläkkeenmaksaja ottaa veron eläkkeenmaksun yhteydessä. Jos saat sosiaalivakuutuksen perusteella yleistä eläkettä ("allmän pension"), on osa eläkkeestä verovapaata. Vuonna 2021 verovapaa määrä voi olla enintään 3 054 SEK kuukaudessa (2020: 3 035 SEK). Sinun on haettava SINK-veroa Ruotsin Skatteverketiltä. Jos sinulla ei ole Ruotsissa  samordningsnummer-tunnusta tai henkilönumeroa, saat tunnuksen SINK- päätöksen yhteydessä.

Verotus asuinvaltiossa

Ulkomainen eläke voi olla veronalaista myös asuinvaltiossasi. Jos sekä Ruotsi että asuinvaltio verottavat, asuinvaltio huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Ulkomainen tulo  on aina ilmoitettava asuinvaltion veroilmoituksessa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |