Asutko Ruotsissa ja työskentelet julkissektorin työnantajan palveluksessa toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut  Ruotsissa ja työskentelet julkissektorilta olevan työnantajan palveluksessa toisessa Pohjoismaassa. Seuraavassa on tietoa tästä työstä saadun tulon verotuksesta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorin työnantajan palveluksessa? "

 

Ruotsalainen julkissektorin työnantaja

Jos lähdet toiseen Pohjoismaahan Ruotsista olevan julkissektorin työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan yksinomaan Ruotsissa.

Työskentelyvaltiosta oleva työnantaja

Jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa siitä maasta olevan työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan työskentelyvaltiossa. Jos teet osan työstä Ruotsissa, tähän työhön perustuva palkan osa verotetaan yleensä yksinomaan Ruotsissa.

Verotus Ruotsissa

Jos julkissektorin palkka verotetaan työskentelyvaltiossa, et joudu maksamaan palkasta veroa Ruotsissa. Sinun on kuitenkin ilmoitettava tulo Ruotsin veroilmoituksen kohdassa "Övriga upplysningar".

Rajankävijät

Olet rajakuntatyöntekijä jos asut Ruotsissa Norjan tai Suomen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja käyt työssä naapurikunnassa toisen maan puolella. Kyseinen palkka verotetaan yksinomaan Ruotsissa, joka on asuinvaltio. Edellytys on, että säännöllisesti viikoittain oleskelet Ruotsin kodissasi vähintään kaksi päivää ja yhden yön.

Tanskan ja Ruotsin välillä ei enää sovelleta rajakuntasääntöä. Ruotsi kuitenkin soveltaa sääntöä yksipuolisesti niihin, joihin ao. sääntöä sovellettiin 1.1.1997 ja joiden osalta edellytykset täyttyvät edelleen.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |