Skattemelding (deklaration)

Hvem skal levere skattemelding (deklaration)?

Du som er fullt skattepliktig, skal levere Inkomstdeklaration 1 om

 • du har bodd i Sverige hele året i 2020 og hatt personinntekt (bl.a. lønnsinntekt og inntekt av aktiv næringsvirksomhet) på SEK 19 670 eller mer
 • du har bodd i Sverige bare en del av 2020 og hatt en inntekt på SEK 100 eller mer
 • du har hatt kapitalinntekt på SEK 200 eller mer og det ikke er trukket skatt av hele beløpet
 • du har mottatt utbytte, gevinst ved salg av aksjer eller andre inntekter og fordeler som skal oppgis som inntekt av arbeid fra et aksjeselskap med få eiere eller et selskap med deltakerfastsetting og få deltakere (fåmansägt handelsbolag)
 • du har hatt inntekt av passiv næringsvirksomhet på minst SEK 100 i løpet av inntektsåret
 • du har eid fast eiendom (for eksempel enebolig, fritidseiendom eller tomt) eller del av fast eiendom i løpet av 2020
 • du er blitt pålagt å levere skattemelding

Har Skatteverket opplysninger om inntekter og fradrag som du har hatt, får du en skattemelding der disse opplysningene er forhåndsutfylt.

Du som er begrenset skattepliktig, skal levere Inkomstdeklaration 1 dersom

 • du har hatt en inntekt fra Sverige på SEK 100 eller mer. Du trenger ikke å levere skattemelding for aksjeutbytte fra Sverige. Du trenger heller ikke å levere skattemelding når du har betalt SINK-skatt på dine inntekter, men om du vil betale vanlig skatt i stedet for SINK må du levere skattemelding.
 • du har eid fast eiendom (for eksempel enebolig, fritidseiendom eller tomt) eller del av fast eiendom i Sverige i løpet av 2020
 • du er blitt pålagt å levere skattemelding

Har du eid fast eiendom i 2020, får du en skattemelding der opplysningene om eiendommen er forhåndsutfylt.

Hvordan får du din skattemelding?

Skatteverket starter å sende ut skattemeldingen i mars. Senest 15. april skal alle ha fått skattemeldingen. Skattemeldingen blir sendt til din adresse i folkeregisteret.

Har du en digital postkasse får du ikke skattemeldingen på papir. I stedet får du skattemeldingen i din digitale postkasse allerede i perioden 3. – 10. mars. Du må ha et svensk personnummer for å få en digital postkasse.

Om du har plikt til å levere skattemelding, men ikke har mottatt den må du bestille en skattemelding. Du kan lese mer om hvordan du gjør det på Skatteverket.se. Der kan du også lese mer om hvordan e-tjenesten fungerer og hvordan du får en digital postkasse og svensk BankID (svensk version - engelsk version).

Hvordan kan du levere skattemeldingen?

Får du en forhåndsutfylt skattemelding må du kontrollere at alle inntekter er tatt med og at beløpene er korrekt. Du må korrigere eventuelle feil og legge til inntekter som ikke er forhåndsutfylt. Du kan levere skattemeldingen på en av disse måtene:

 • Du kan levere skattemeldingen ved å logge inn på "mina sidor" på Skatteverket.se med hjelp av BankID/BankID på mobil. Du skal bruke e-tjenesten "Inkomstdeklaration 1". Denne e-tjenesten åpner 16. mars og du kan bruke tjenesten uavhengig av om du får skattemeldingen på papir eller i din digitale postkasse. Du kan velge å godkjenne den forhåndsutfylte skattemeldingen eller å gjøre endringer ved å legge til fradrag for kostnader eller inntekter som ikke er forhåndsutfylt. Du må ha et svensk BankID for å logge inn.
 • Du kan levere skattemeldingen via sms eller telefon ved å bruke de sikkerhetskodene og telefonnummer som du fikk sammen med den forhåndsutfylte skattemeldingen på papir. Da kan du ikke gjøre noen endringer og du godkjenner den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du kan levere skattemeldingen på telefon fra utlandet om du ringer +46 8 764 92 40 men du må betale samtalen selv. Du kan også levere skattemeldingen via sms hvis du har et svensk mobilabonnement. Send din sms til 71144 uten å angi landkode foran nummeret og du betaler selv kostnaden for ditt sms.
 • Du kan bruke Skatteverkets app for å levere skattemeldingen. Du må ha et svensk BankID for å bruke appen.

Om du ikke kan levere skattemeldingen via telefon, e-tjenesten eller sms, kan du sende skattemeldingen i posten til den adressen som står på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Skattemeldingen skal ha kommet inn til Skatteverket senest 3. mai 2021. Om du leverer skattemeldingen for sent, risikerer du å måtte betale en forsinkelsesavgift. Du kan søke om utsettelse av fristen for å levere skattemelding. En søknad om utsettelse må ha kommet inn til Skatteverket senest den dagen som skattemeldingen skulle vært levert. Du kan søke om utsettelse elektronisk ved å logge inn på "mina sidor" eller på skjema SKV 2600 som du sender til Skatteverket.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.