Danmörk
Ísland
Noregur
Finnland
Svíþjóð
Valmynd

Tryggingagjald

Hvar ert þú tryggður?

Innan Evrópusambandsins eru í gildi sameiginlegar reglur varðandi almannatryggingar sem skera úr um í hvaða landi þú ert tryggður. Til að fá nánari upplýsingar um þetta þarft þú að hafa samband við Försäkringskassan.

Skylda að greiða tryggingagjald

Almannatryggingar á Norðurlöndunum eru fjármagnaðar á ólíkan hátt. Hvaða gjöld þarf að greiða, fjárhæðir og grundvöllur útreikninga er mismunandi á milli landanna.

Ef þú ert skráður í almannatryggingar í Svíþjóð, greiðist tryggingagjald í Svíþjóð samkvæmt sænskum reglum.

Tryggingagjald (arbetsgivaravgift)

Sá sem greiðir starfsmönnum o.fl. laun greiðir tryggingagjald (arbetsgivareavgift) og þau eru hlutfall af greiddum launum og hlunnindum.

Sænskt tryggingagjald samanstendur af eftirfarandi gjöldum: ellilífeyrisgjaldi, makalífeyrisgjaldi, sjúkratryggingagjaldi, foreldratryggingargjaldi, vinnuslysagjaldi, vinnumarkaðsgjaldi og almennu launagjaldi. Tryggingagjaldið nemur á árinu 2019 31,42% af launaupphæðinni (2018: 31,42%). Erlendur vinnuveitandi án fastrar starfsstöðvar í Svíþjóð greiðir ekki almennt launagjald og gjöld hans nema því 19,8 % (2018: 20,7 %).

Af greiðslum til einstaklinga sem fæddir eru 1938 – 1952 greiðist 16,36 prósent tryggingagjald og vegna einstaklinga sem fæddir eru 1937 eða fyrr greiðist 6,51 prósent.

Ef þú vinnur í Svíþjóð fyrir erlendan vinnuveitenda, sem ekki er með fasta starfsstöð í Svíþjóð, getur þú og vinnuveitandinn komið ykkur saman um að þú greiðir tryggingagjöldin.

Ef þú ert almannatryggður í öðru landi greiðir vinnuveitandi þinn ekkert tryggingagjald í Svíþjóð.

Eigin iðgjöld

Ef þú ert með eigin rekstur, í eigin nafni eða sem sameignarfélag, verður þú að borga tryggingagjald í formi eigin iðgjalds. Gjaldið miðast við nettótekjur, þ.e. hagnaðinn af rekstrinum. Ef reksturinn er í formi hlutafélags greiðir félagið tryggingagjald af launum þínum á sama hátt og annarra starfsmanna.

Þeir sem hafa með höndum sjálfstæðan atvinnurekstur bera sömu launatengdu iðgjöldin og launþegar sem fjallað er um hér að ofan,  en þau eru samtals 28,97% árið (árið 2018: 28,97%). Einstaklingar sem fæddir eru 1938 – 1952 greiða eigin framlög upp á 16,36 prósent og einstaklingar fæddir 1937 eða fyrr greiða 6,15 prósent.

Ef þú ert almannatryggður í öðru landi greiðir þú engin eigin iðgjöld.

Frádráttur vegna tryggingagjalds

Ef þú ert skráður í almannatryggingum í Noregi eða Finnlandi, greiðir þú lögboðið tryggingagjald þar. Ef launatekjurnar eiga að skattleggjast í Svíþjóð átt þú rétt á frádrætti í sænska skattframtalinu vegna þess tryggingagjalds sem þú greiddir í Noregi eða Finnlandi

Valmynd
 
Logo