Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Oplysningsskema

Hvem skal indsende oplysningsskema?

Hvis du er fuldt skattepligtig, skal du indsende et oplysningsskema (Indkomstdeklaration 1) hvis

Hvis Skatteverket har oplysninger om indkomster og fradrag, som du har haft i årets løb, får du tilsendt et oplysningsskema, hvori disse oplysninger er fortrykt.

Hvis du er begrænset skattepligtig, skal du indsende et oplysningsskema (Inkomstdeklaration 1) hvis

Hvis du har ejet fast ejendom i 2019, får du tilsendt et oplysningsskema med fortrykte oplysninger om ejendommen.

Sådan får du dit oplysningsskema

Skatteverket begynder at sende oplysningsskemaer ud i marts. Senest den 15. april bør du have modtaget dit oplysningsskema. Oplysningsskemaet sendes til din folkeregisteradresse.

Hvis du har en digital postkasse, får du ikke tilsendt et oplysningsskema på papir. I stedet får du et oplysningsskema i din digitale postkasse mellem den 4. og 11. marts. For at få en digital postkasse skal du have et svensk personnummer.

Hvis du er oplysningspligtig, men ikke har fået noget oplysningsskema skal du selv bestille det. Du kan læse mere om hvordan du gør på skatteverkets hjemmeside. Der kan du også læse om hvordan e-tjenesten fungerer og hvordan du kan få en digital postkasse og et svensk bankID (Svensk versionEngelsk version)

Hvor skal oplysningsskemaet sendes hen?

Hvis du modtaget et fortrykt oplysningsskema, skal du kontrollere at alle indkomster er med, rette eventuelle fejl og tillægge eventuelle indkomster som ikke findes på oplysningsskemaet. Der er flere forskellige måder hvorpå du kan indsende dit oplysningsskema:

Oplysningsskemaet skal være modtaget af Skatteverket senest den 4. maj 2020. Hvis du indsender dit oplysningsskema for sent, risikerer du at du skal betale en forsinkelsesafgift. Du kan ansøge om at få henstand med at indsende dit oplysningsskema. En sådan ansøgning skal være indsendt til Skatteverket senest den dag som du skal aflevere dit oplysningsskema. Du kan ansøge om henstand elektronisk ved at logge ind på ”mine sider” eller på banket SKV 2600 som skal indsendes til Skatteverket.

 

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.

Menu
 
Logo