Oplysningsskema

Hvem skal indsende oplysningsskema?

Hvis du er fuldt skattepligtig, skal du indsende et oplysningsskema (Indkomstdeklaration 1) hvis

 • du har været bosat i Sverige i hele 2020 og har haft personlig indkomst (arbejdsindkomst og indkomst fra aktiv erhvervsmæssig virksomhed) på 19 670 SEK eller mere.
 • du har været bosat i Sverige en del af 2020 og har haft indkomst på 100 SEK eller derover.
 • du har haft en kapitalindkomst på 200 SEK eller mere, og der ikke, er indeholdt skat af hele beløbet.
 • du fra en virksomhed med få ejere eller et erhvervsdrivende interessentskab (handelsbolag) med få interessenter har fået udbetalt udbytte, fortjeneste ved salg af aktier, andre vederlag og personalegoder, som skal opføres under arbejdsindkomst (inkomst av tjänst)
 • du har haft indtægter fra passiv erhvervsmæssig virksomhed på mindst 100 SEK i løbet af skatteåret.
 • du har ejet fast ejendom (f.eks. parcelhus, fritidshus, grund) eller en del af en ejendom i 2020.
 • du er blevet pålagt at indsende oplysningsskema.

Hvis Skatteverket har oplysninger om indkomster og fradrag, som du har haft i årets løb, får du tilsendt et oplysningsskema, hvori disse oplysninger er fortrykt.

Hvis du er begrænset skattepligtig, skal du indsende et oplysningsskema (Inkomstdeklaration 1) hvis

 • du har haft en indkomst fra Sverige på 100 SEK eller mere. Du skal ikke oplyse aktieudbytte fra Sverige. Hvis du har betalt SINK-skat af dine indkomster, skal du heller ikke oplyse dette, men hvis du ønsker almindelig beskatning, skal du indsende et oplysningsskema.
 • du har ejet fast ejendom (f.eks. parcelhus, fritidshus, grund) eller en del af en ejendom i Sverige i 2020.
 • du er blevet pålagt at indsende forskudsopgørelse.

Hvis du har ejet fast ejendom i 2020, får du tilsendt et oplysningsskema med fortrykte oplysninger om ejendommen.

Sådan får du dit oplysningsskema

Skatteverket begynder at sende oplysningsskemaer ud i marts. Senest den 15. april bør du have modtaget dit oplysningsskema. Oplysningsskemaet sendes til din folkeregisteradresse.

Hvis du har en digital postkasse, får du ikke tilsendt et oplysningsskema på papir. I stedet får du et oplysningsskema i din digitale postkasse mellem den 3. og 10. marts. For at få en digital postkasse skal du have et svensk personnummer.

Hvis du er oplysningspligtig, men ikke har fået noget oplysningsskema skal du selv bestille det. Du kan læse mere om hvordan du gør på skatteverkets hjemmeside. Der kan du også læse om hvordan e-tjenesten fungerer og hvordan du kan få en digital postkasse og et svensk bankID (Svensk versionEngelsk version)

Hvor skal oplysningsskemaet sendes hen?

Hvis du modtaget et fortrykt oplysningsskema, skal du kontrollere at alle indkomster er med, rette eventuelle fejl og tillægge eventuelle indkomster som ikke findes på oplysningsskemaet. Der er flere forskellige måder hvorpå du kan indsende dit oplysningsskema:

 • Du kan indsende dit oplysningsskema ved at logge ind på ”mine sider” på Skatteverkets hjemmeside med hjælp af BankID/Mobilt BankID. Du skal anvende e-tjenesten ”indkomstdeklaration 1”.
 • Denne e-tjeneste åbner den 16. marts og du kan anvende tjenesten, uanset om du får dit oplysningsskema på papir eller i din digitale postkasse. Du kan vælge at godkende dit oplysningsskema eller lave ændringer, enten ved at indtaste fradrag for udgifter du har afholdt eller rapportere indtægter som ikke står på dit fortrykte oplysningsskema. Der kræves et svensk BankID for at kunne logge ind.
 • Du kan indsende dit oplysningsskema via sms eller telefon. Du skal anvende de sikkerhedskoder og det telefonnummer som du fik tilsendt sammen med det fortrykte oplysningsskema på papir. Du kan ikke lave nogle ændringer og du godkender det fortrykte oplysningsskema. Du kan indsende oplysningsskema fra udlandet, hvis du ringer på +46 8 764 92 40. Du skal selv afholde eventuelle omkostninger i forbindelse med samtalen. Du kan også indsende oplysningsskema via sms, hvis du har et svensk mobilabonnement. Du skal sende en sms til 71144 uden at angive landekode. Du skal selv afholde omkostningerne i forbindelse med indsendelse via sms.
 • Du kan anvende Skatteverkets app til at indsende dit oplysningsskema. På nuværende tidspunkt kræves der et svensk BankID for at kunne anvende appen.
 • Hvis du ikke kan benytte en af ovenstående muligheder til at fremsende dit oplysningsskema, kan du indsende dit oplysningsskema med posten til den adresse der står fortrykt på dit oplysningsskema.

Oplysningsskemaet skal være modtaget af Skatteverket senest den 3. maj 2021. Hvis du indsender dit oplysningsskema for sent, risikerer du at du skal betale en forsinkelsesafgift. Du kan ansøge om at få henstand med at indsende dit oplysningsskema. En sådan ansøgning skal være indsendt til Skatteverket senest den dag som du skal aflevere dit oplysningsskema. Du kan ansøge om henstand elektronisk ved at logge ind på ”mine sider” eller på banket SKV 2600 som skal indsendes til Skatteverket.

 

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.