Skattekort

Fradrag for fuldt skattepligtige

Det fremgår at dit skattekort, hvilken skat du skal betale af din arbejds- og/eller pensionsindkomst. Både svenske og udenlandske arbejdsgivere er forpligtet til at trække og betale forskudsskat for arbejde udført i Sverige. Svenske pensionsudbetalere er også forpligtiget til at tilbageholde forskudsskat for personer, som modtager svensk pension. Er du selvstændig erhvervsdrivende skal du selv indbetale skatten.

Skatter

A-skat

Hvis du er ansat som lønmodtager, skal du betale A-skat. Din arbejdsgiver skal tilbageholde A-skat og modregne dine fradrag. Dette gælder uanset om du har en svensk eller udenlandsk arbejdsgiver. Hvis du får pension, sørger din udbetaler også for at modregne dine fradrag inden udbetalingen af din pension.

Godkendelse for F-skat

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, bør du blive registreret som ”godkendt for F-skatt”. Det betyder, at du selv skal indbetale din egen skat hver måned. Godkendelsen gælder indtil forholdene ændrer sig. Hvis din virksomhed anmoder om det kan der udsendes et registerudskrift. Denne kan fremvises for dine kunder, så de ikke behøver at indeholde nogen skat.

SA-skat (særlig A-skat)

SA-skat er en skat du selv betaler. Det kan f.eks. være hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, men ikke har en ”godkendelse af F-skat”

Uanset om du har en A-, F- eller SA-skat skal forskudsskatten betales løbende hen over året. Skatten skal så vidt muligt være i overensstemmelse med den endelige skat. Du kan ikke selv vælge at indbetale skatten sidst på året.

Sådan får du et skattekort

Hvis din arbejdsgiver ikke ved hvilket skattekort du har, skal der trækkes yderligere i skat. Det er derfor vigtigt, at du kan fremvise dit skattekort. Hvis du er registreret i Sverige, får de fleste udbetaler direkte besked fra Skatteverket, om hvilken skat du skal betale. Skattekortet sendes derfor normalt kun ud, hvis du anmoder om det. Har du brug for et skattekort kan du bestille et hos Skatteverket.

Hvis du ikke er registreret i Folkeregisteret, er det vigtigt, at du giver besked om din forventede indkomst, så din skat kan blive korrekt. Du kan indsende en ansøgning digitalt på Skatteverkets hjemmeside eller på blanket SKV 4402 (se engelsk version)

Hvis du selv skal betale skatten, skal du give Skatteverket oplysninger, så din SA-skat kan blive beregnet for hver måned. Du skal indsende blanket SKV 4314, forskudsopgørelse.

Ansøgning om F-skat

Du kan ansøge om at blive godkendt til F-skat på skatteverket.se (se engelsk version). Dette gælder uanset om du er fuld eller begrænset skattepligtig.

Fradrag for begrænset skattepligtige

Hvis du er begrænset skattepligtig, kan du ansøge om at blive beskattet med SINK (særlig indkomstskat for personer som ikke er bosat i Sverige). Ansøgning skal ske på Skatteverkets hjemmeside eller blanket SKV 4350 (se engelsk version). Når du har modtaget godkendelsen, skal du vise dette til den som udbetaler din løn eller pension, før der kan trækkes SINK i stedet for almindelig forskudsskat. SINK er en endelig skat, som betales af arbejds- og pensionsindkomster, men ikke af kapitalindkomster.

Hvis du ikke har en svensk arbejdsgiver og din indkomst ikke er skattepligtig i Sverige, skal der ikke ansøges om SINK og din arbejdsgiver har ingen forpligtelsen til at tilbageholde forskudsskat.

Du kan vælge at blive beskattet med almindelig indkomstskat i stedet for SINK. Dette kan du gøre i din SINK-ansøgning.

Forskudsskat ved arbejde i et andet nordisk land og overførsel af skat. (Trækaftalen)

Hvis du er ansat af en arbejdsgiver i dit bopælsland men skal udføre arbejde i et andet nordisk land end der du er bosat skal du eller din arbejdsgivere sende blanket NT 1 eller NT 2 til det skattecenter hvor arbejdsgiveren hører til. Dette skal gøres for at sikre at forskudsskatten betales til rette land. Blanket NT 1 skal benyttes når beskatning skal ske til der hvor du er bosat, f.eks. hvis dit ophold ikke overstiger 183 dage i arbejdslandet. Blanket NT 2 skal benyttes når beskatning skal ske i arbejdslandet, hvis din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet og i visse lande hvis der er tale om arbejdsudleje.

I nogle tilfælde kan skatteforvaltningerne dog overføre skat landende imellem efter den såkaldte trækaftale. Aftalen indebærer at hvis skat for en lønindkomst indeholdes i et nordisk land men indkomsten skal beskattes i et andet nordisk land, så kan det første land overføre skatten til det andet land. Den overførte skat anses altid for at være betalt i ret tid og du undgår at betale renter mm af det overførte skattebeløb. I det tilfælde at den overførte skat ikke fuldt ud dækker skatten i det andet land må du selv indbetale det resterende beløb og eventuelle renter mm af den del.