Bor du i Sverige og får pension fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og får pension fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af den udenlandske pension.

Får du andre sociale ydelser end pension fra et andet nordisk land, se under Sociale sikringsydelser.

Beskatning i Sverige

Pensioner, som udbetales i andre nordiske lande, beskattes der. Du beskattes af pensionen i Sverige, men kan anmode om credit (nedslag) for den skat, som du har betalt af pensionen i udbetalingslandet.

Får du andre nordiske pensioner end pension efter landets sociallovgivning, kan den være skattefri i Sverige. Det kan f.eks. være, at pensionen efter svenske regler anses som en kapitalforsikring og udbetalingen er skattefri.

Specielle overgangsregler

Pension og sociale ydelser (f.eks. sygedagpenge) fra et andet nordisk land er skattefri i Sverige hvis du

  • den 4. april 2008 modtog nogen form for pension eller sociale ydelser fra et andet nordisk land.
  • var bosat i Sverige den 4. april 2008
  • fortsat bor i Sverige og har boet her uafbrudt siden den 4. april 2008.

Hvis du er flyttet til Sverige efter den 4. april 2008, uanset om du tidligere har boet i Sverige, beskattes du af pensionen efter sædvanlige svenske regler.

 

Indbetaling af skat

Hvis du skal betale skat i Sverige af din nordiske pension vil udbetaleren ikke indeholde svensk forskudsskat af din pension. Hvis du også har svensk pension kan du selv anmode den svenske pensionsudbetaler om at forhøje skatten så den indeholdte skat også dækker skatten på den nordiske pension. Du kan også indsende en ansøgning til Skatteverket om ændret beregning hvor Skatteverket så beregner hvilken skat der skal betales. Har du ingen svensk pensionsudbetaler skal du anmode om særskilt A-skat hos Skatteverket og betale forskudsskat gennem egne indbetalinger. Ved de forskellige ansøgninger tager Skatteverket hensyn til om du betaler skat af pensionsindkomsten i det andet land, eftersom du har lov til at anmode om at fratrække den skat du betaler på pensionen der, såkaldt ”afregning af udenlandsk skat”. Afregning gælder kun den skat som du har betalt i det andet land af pensionen som beskattes i Sverige.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |