Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Exempel på skatteberäkning - 2019

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Finland.

Beräkningen gäller för en person som:

Vid beräkningen har använts kommunalskatt på Helsingfors skattenivå (18 %) plus progressiv tabell för statsskatt i 2019.

Nedanstående tabell visar skatten för en person under 53 år som har löneinkomst:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt* (EUR)

13.000

2.530,55

1.281

-

26.000

364,55

1.630,00

2 717,41

52.000

-

1316,10

11 666,31

103.000

 -

438,90

33 334,20

Nedanstående tabell visar skatter på lön för en person från 53 år:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000

2 565,65

1.281

-

26.000

434,75

1.630,00

2611,18

52.000

-

1316,10

11 369,16

103.000

-

438,90

32 573,29

Nedanstående tabell visar skatter på pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt (EUR)

13.000

2.826,29

-

615,40

26.000

-

-

5 327,23

52.000

-

-

15 944,70

103.000

-

-

42 456,80

Nedanstående tabell visar skatter på kombination av både löne- och pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension + lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattn (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

276,37

1.281,00

2 566,14

26.000+26.000
= 52.000

-

1 316,10

12 440,68

* Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 6,75% och  arbetslöshetspremie på 1,50%

** Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 8,25 % och arbetslöshetspremie på 1,50%

 

Exempel på skatteberäkning - 2018

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Finland.

Beräkningen gäller för en person som:

Vid beräkningen har använts kommunalskatt på Helsingfors skattenivå (18 %) plus progressiv tabell för statsskatt i 2018.

Nedanstående tabell visar skatten för en person under 53 år som har löneinkomst:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt* (EUR)

13.000

2.288,65

1.260

-

26.000

122,18

1.540

2 873,06

52.000

-

1238,88

11887,12

103.000

 -

397,38

33707,25

Nedanstående tabell visar skatter på lön för en person från 53 år:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000

2323,75

1.260

-

26.000

192,38

1.540,00

2766,82

52.000

-

991

11580,98

103.000

-

397,38

32946,33

Nedanstående tabell visar skatter på pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt (EUR)

13.000

2.581,67

-

663,62

26.000

-

-

5336,19

52.000

-

-

16049,85

103.000

-

-

42 711,15

Nedanstående tabell visar skatter på kombination av både löne- och pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension + lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattn (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

31,74

1.260,00

2665,86

26.000+26.000
= 52.000

-

1238,88

12646,78

* Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 6,35%arbetslöshetspremie på 1,90%

** Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 7,85%och arbetslöshetspremie på 1,90%

 

Länk till Skatteförvaltningens skatteprocenträknaren skatt.fi/skatteprocentraknare.

Meny
 
Logo