Exempel på skatteberäkning - 2020 och 2019

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Finland.

Beräkningen gäller för en person som:

  • bor i Finland hela året
  • är över 18 år och ogift utan barn som hon/han försörjer
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- och/eller pensionsinkomster från Finland

Vid beräkningen har använts kommunalskatt på Helsingfors skattenivå (18 %) plus progressiv tabell för statsskatt i 2020.

Nedanstående tabell visar skatten för en person under 53 år som har löneinkomst:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt* (EUR)

13.000

2.811,36

1.312,50

-

26.000

632,02

1.770,00

2.548,40

52.000

-

1.434,20

11.533,63

103.000

 -

495,80

33.229,23

 

Nedanstående tabell visar skatter på lön för en person från 53 år:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000

2.846,46

1.312,50

-

26.000

702,22

1.770,00

2.439,03

52.000

-

1.434,20

11.222,17

103.000

-

495,80

32.457,82

 

Nedanstående tabell visar skatter på pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt (EUR)

13.000

3.152,51

-

499,14

26.000

-

-

5.258,20

52.000

-

-

15.793,50

103.000

-

-

42.086,00

 

Nedanstående tabell visar skatter på kombination av både löne- och pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension + lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattn (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

606,10

1.312,50

2.503,75

26.000+26.000
= 52.000

-

1.434,20

12.264,28

* Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 7,15 % arbetslöshetspremie på 1,25%

** Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 8,65 % och arbetslöshetspremie på 1,25%

 

Exempel på skatteberäkning - 2019

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Finland.

Beräkningen gäller för en person som:

  • bor i Finland hela året
  • är över 18 år och ogift utan barn som hon/han försörjer
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- och/eller pensionsinkomster från Finland

Vid beräkningen har använts kommunalskatt på Helsingfors skattenivå (18 %) plus progressiv tabell för statsskatt i 2019.

Nedanstående tabell visar skatten för en person under 53 år som har löneinkomst:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt* (EUR)

13.000

2.530,55

1.281,00

-

26.000

364,55

1.630,00

2.717,41

52.000

-

1.316,10

11.666,31

103.000

 -

438,90

33.334,20

 

Nedanstående tabell visar skatter på lön för en person från 53 år:

Lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000

2 565,65

1.281,00

-

26.000

434,75

1.630,00

2.611,18

52.000

-

1.316,10

11.369,16

103.000

-

438,90

32.573,29

 

Nedanstående tabell visar skatter på pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt (EUR)

13.000

2.826,29

-

615,40

26.000

-

-

5.327,23

52.000

-

-

15.944,70

103.000

-

-

42.456,80

 

Nedanstående tabell visar skatter på kombination av både löne- och pensionsinkomster för en person från 53 år:

Pension + lön per år (EUR)

Grundavdrag vid kommunalbeskattn (från inkomster) (EUR)

Arbetsinkomstavdrag (från skatt) (EUR)

Slutlig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

276,37

1.281,00

2.566,14

26.000+26.000
= 52.000

-

1.316,10

12.440,68

* Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 6,75% och  arbetslöshetspremie på 1,50%

** Från lönen tas ut även pensionsförsäkringspremie på 8,25 % och arbetslöshetspremie på 1,50%

 

Länk till Skatteförvaltningens skatteprocenträknaren skatt.fi/skatteprocentraknare.