Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser

Skatteprocenterna för allmänt skattskyldiga (i Finland bosatta) privatpersoner:

På kapitalinkomster betalas 30 % skatt till staten och för kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

På förvärvsinkomster betalas kommunalskatt (16-23 %), kyrkoskatt (1-2%), progressiv statsskatt (tabell nedan) samt den försäkrades sjukförsäkringsavgift (0-2 %).

Finland har slopat förmögenhetskatten från början av år 2006.

 

Skatteskalan för inkomstskatt till staten år 2019

(Utöver statsskatten betalar man sammanlagt ca 18-26 % i kommunal- och kyrkoskatt samt sjukförsäkringsavgift.)

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro

Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på inkomst som överskrider
den nedre gränsen, %

17 600 - 26 400

8,00

6,00

25 400 - 43 500

 536,00

17,25

43 500 - 76 100

3 485,75

21,25

76 100 -  

10 413,25

31,25

 

Skatteskalan för inkomstskatt till staten år 2018

Utöver statsskatten betalar man sammanlagt ca 18-26 % i kommunal- och kyrkoskatt samt sjukförsäkringsavgift.

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro

Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på inkomst som överskrider
den nedre gränsen, %

17 200 - 25 700

8,00

6,00

25 700 - 42 400

518,00

17,25

42 400 - 74 200

3 398,75

21,25

74 200 -  

10 156,25

31,25

 

Fysiska personer betalar 5,85 procent i tilläggsskatt för pensionen som beskattas som förvärvsinkomst, till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 47 000 euro.

Begränsat skattskyldiga (utomlands bosatta) privatpersoners skatteprocenter:

På kapitalinkomster betalas 30 % skatt till staten och för kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %. Källskatteprocenten på kapitalinkomster är dock huvudsakligen 30 %.

Källskatten på löneinkomster är 35 % (dock 15 % på arvoden till idrottare och uppträdande artister). Före skatten på 35 % uppbärs, får man dra av 17 euro/dag. Pensionsinkomster beskattas på samma sätt som allmänt skattskyldiga personers pensioner. Om den begränsat skattskyldige är försäkrad i Finland, ska man i allmänhet uppbära sjukförsäkringsavgift (0-2 %) på förvärvsinkomsterna.

Begränsat skattskyldiga kan yrka på att förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för källbeskattning.Yrkandet framförs med blankett VEROH 6148, som du kan hämta på webbplatsen skatt.fi/blanketter eller skattebyrån.

För fastigheter som finns i Finland skall både allmänt och begränsat skattskyldiga betala fastighetsskatt i den kommun där fastigheten är belägen.

Meny
 
Logo