Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser

Skatteprocenterna för allmänt skattskyldiga (i Finland bosatta) privatpersoner:

På kapitalinkomster betalas 30 % skatt till staten och för kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

På förvärvsinkomster betalas kommunalskatt (16-23 %), kyrkoskatt (1-2%), progressiv statsskatt (tabell nedan) samt den försäkrades sjukförsäkringsavgift (0-2 %).

Finland har slopat förmögenhetskatten från början av år 2006.
 

Skatteskalan för inkomstskatt till staten år 2017

Utöver statsskatten betalar man sammanlagt ca 18-26 % i kommunal- och kyrkoskatt samt sjukförsäkringsavgift.

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro

Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på inkomst som överskrider
den nedre gränsen, %

16 900 - 25 300

8,00

6,25 

25 300 - 41 200

533,00

17,50

41 200 - 73 100

3 315,50

21,50

73 100 -  

10 174,00

31,50

 

 

Skatteskalan för inkomstskatt till staten år 2016

Utöver statsskatten betalar man sammanlagt ca 18-26 % i kommunal- och kyrkoskatt samt sjukförsäkringsavgift.

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro

Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på inkomst som överskrider
den nedre gränsen, %

16 700 - 25 000

8

6,5 

25 000 - 40 800

547,50

17,5

40 800 - 72 300

3 312,50

21,5

72 300 -  

10 085,00

31,75

 

 

Fysiska personer betalar år 2017 5,85 procent (6,00 procent år 2016) i tilläggsskatt för pensionen som beskattas som förvärvsinkomst, till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 47 000 euro (45 000 euro år 2016).

Begränsat skattskyldiga (utomlands bosatta) privatpersoners skatteprocenter:

På kapitalinkomster betalas 30 % skatt till staten och för kapitalinkomster som överskrider 40 000 euro är skatteprocenten 34 %. Källskatteprocenten på kapitalinkomster är dock huvudsakligen 30 %.

Källskatten på löneinkomster är 35 % (dock 15 % på arvoden till idrottare och uppträdande artister). Före skatten på 35 % uppbärs, får man dra av 17 euro/dag. Pensionsinkomster beskattas på samma sätt som allmänt skattskyldiga personers pensioner. Om den begränsat skattskyldige är försäkrad i Finland, ska man i allmänhet uppbära sjukförsäkringsavgift (0-2 %) på förvärvsinkomsterna.

Från 1.1.2014 kan begränsat skattskyldiga yrka på att förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för källbeskattning.

För fastigheter som finns i Finland skall både allmänt och begränsat skattskyldiga betala fastighetsskatt i den kommun där fastigheten är belägen.

Meny
 
Logo