Bor du i ett annat nordiskt land och är anställd som flygande personal i Finland?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som är anställd i Finland i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Beskattning i Finland

Lönen är undantagen från beskattning i Finland. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i internationell trafik.

Beskattning i bosättningslandet

Lönen är skattepliktig i bosättningslandet. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det bosättningslandets regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i deklarationen i ditt bosättningsland.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i bosättningslandet eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi/) i Finland för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige