Bor du i Finland och är anställd som flygande personal i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som är bor i Finland och som är anställd i ett annat nordiskt land i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Beskattning i det land där du är anställd

Lönen är undantagen från beskattning i det land där du är anställd. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i internationell trafik.

Beskattning i Finland

Lönen är skattepliktig i Finland. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det finska regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i din finska deklaration. Om din arbetsgivare inte har betalat traktamenten, kan du begära om avdrag för ökade levnadskostnader enligt finska regler på din skattedeklaration.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi/) i Finland eller socialförsäkringsmyndigheten i det landet där du är anställd för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige