Bor du i annat nordiskt land och får sociala förmåner från Finland?

Detta gäller dig som bor i annat nordiskt land och får social förmåner från det finska socialförsäkringssystemet. Informationen tar bara upp beskattningen av dessa sociala förmåner. Får du pension från Finland, se "Pension".

Exempel på sociala förmåner som betalas ut från Finland:

Sjukdagpenning, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner.

Beskattning i Finland

Du ska betala skatt i Finland på den finska socialförsäkringsersättningen. Vilken skatt du betalar beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet

Om du har flyttat från Finland men anses fortfarande ha väsentlig anknytning till Finland eller är i Finland i sådan omfattning att du anses vistas i Finland stadigvarande är du obegränsat skattskyldig. Då betalar du skatt på din sociala förmån som om du bodde stadigvarande i Finland.

Begränsad skattskyldighet

Om du är begränsat skattskyldig betalar du skatt i Finland på din finska sociala förmån. Om du vistas i Finland högst 6 månader, är skattesatsen 35%. Du kan yrka på att dina förvärvsinkomster från Finland ska beskattas progressivt i stället för källbeskattning. Skattesatsens storlek beror på årliga inkomster och utgifter.

Om du får pension från Finland, se "Pension".

Beskattning i bosättningslandet

Sociala förmånen kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. I det fall du beskattas både i Finland och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid ta upp din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige