Bor du i Finland och får sociala förmåner från annat nordiskt land?

Denna information riktar sig till dig som är bosatt i Finland och som får social förmån från ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattningen av dina sociala förmåner. Får du pension från ett annat nordiskt land, se Pension.

Beskattning i utbetalningslandet

Sociala förmåner som betalas ut från andra nordiska länder kan vara skattepliktiga där.

Beskattning i Finland

Sociala förmåner anses skattepliktiga inkomster i Finland. Om du blivit beskattad i utbetalningslandet kan du få nedsättning av den finska skatten genom avräkning för den utländska skatten (avräkningsmetoden). Beloppet som avräknas från den finska skatten får dock inte överstiga det skattebelopp som skulle betalas på samma inkomst i Finland. Om sociala förmånen du får började betalas ut före den 5 april 2008, och du vid den tidpunkten bodde och utan avbrott fortfarande bor kvar i Finland, tillämpas fortfarande undantagandemetoden på förmånen. Detta betyder att om du har annan inkomst från Finland, beräknas den finska skatteprocenten på det sammanlagda beloppet men skatten enligt denna procent tas ut endast på den finska andelen av inkomsten.

Inbetalning av skatt

Om du ska betala skatt i Finland på din sociala förmån från annat nordiskt land kommer utbetalaren inte att göra avdrag för finsk preliminär skatt på din ersättning. Du ska därför ansöka om ändringsskattekort eller förskottsskatt hos skattebyrån. Vid ansökningen tas det hänsyn till om du betalar skatt på sociala förmåner i det andra landet och att du har rätt till avräkning för den skatten i Finland.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige