Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Finland och har ränteinkomster/ränteutgifter från ett annat nordiskt land?

Bor du i Finland och får räntor från ett annat nordiskt land eller betalar ränta på lån i ett annat nordiskt land? Nedan hittar du information om hur dessa räntor behandlas.

Ränteinkomster

Enligt det nordiska skatteavtalet är det endast Finland som beskattar  ränteinkomster du fått från bankkonton, fordringar mm. i ett annat  nordiskt land. Den finländska skatten är 30 eller 34 %.

Om ett annat nordiskt land felaktigt innehållit skatt på räntan, bör du kontakta räntebetalaren, t.ex. banken, eller  skattemyndigheten i utbetalarlandet för att få information om hur du får pengarna tillbaka.

Du måste själv lägga till de utländska räntorna i den finländska förhandsifyllda skattedeklarationen under punkten "Övriga utlandsinkomster".

I sällsynta fall kan en finländsk ränteförmedlare redan ha lämnat in uppgifter om räntan till den finländska Skatteförvaltningen. I så fall syns räntebeloppet i den förhandsifyllda skattedeklarationen och du behöver bara kontrollera uppgiftens riktighet.

Ränteutgifter

Räntor på lån som tagits utomlands är avdragsgilla vid beskattningen för en i Finland bosatt person på samma sätt och med samma begränsningar som räntorna på inhemska lån.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo