Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i Finland och får inkomst från personlig verksamhet som uppträdande artist eller idrottsutövare i ett annat nordiskt land? Nedan hittar du information om hur denna inkomst beskattas.

Beskattning i arbetslandet

Om du arbetar i ett annat nordiskt land som uppträdande artist eller idrottsutövare, har detta land rätt att beskatta den inkomst du får för arbetet.

Beskattning i Finland

Inkomst från arbete som utförts i ett annat nordiskt land beskattas även i Finland. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att den utländska skatten dras av från den finländska skatten på samma inkomst.

Anteckna inkomsten i den finländska förhandsifyllda skattedeklarationen under punkten "Övriga utlandsinkomster". Lämna närmare uppgifter om arbetet och den utländska skatten på bilageblankett 16.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo