Bor du i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Finland och får lön från en offentlig arbetsgivare för arbete som utförs i ett annat nordiskt land? Nedan hittar du information om hur denna arbetsinkomst beskattas.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Se här om du har en privat arbetsgivare.

Finländsk offentlig arbetsgivare

Om du reser till ett annat nordiskt land för att jobba för en finländsk offentlig arbetsgivare, beskattas lönen enbart i Finland.

Offentlig arbetsgivare från arbetslandet

Om din arbetsgivare i det andra nordiska landet är en offentlig arbetsgivare från arbetslandet, beskattas din lön i arbetslandet. Du måste deklarera lönen även i Finland och lönen inverkar på beskattningen av eventuell annan inkomst i Finland.

Sexmånadersregeln för skattefrihet

Om du arbetar i ett annat nordiskt land under en period som överstiger 6 månader så att arbetsstaten har beskattningsrätten till din lön (t. ex arbetsgivaren är från arbetslandet), kan man i Finland eventuellt tillämpa den sk. sexmånadersregeln på lönen. Om regeln är tillämplig, påverkar lönen från utlandsarbetet inte skatteprocenten på andra inkomster   i Finland. För att regeln skall kunna tillämpas får du inte ha besökt Finland under mer än i genomsnitt 6 dagar per varje hel arbetsmånad utomlands.

Om du utför en del av arbetet även i Finland, beskattas den del av din lön som hänför sig till arbete utfört i Finland endast i Finland.

Beskattning i Finland

Om din arbetsgivare är en finländsk offentlig arbetsgivare, verkställer arbetsgivaren förskottsavdrag på lönen från Finland. Lönebeloppet syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen i Finland.

Om arbetsgivaren är från ett annat land, bör du deklarera din utländska lön och skatt i den finska skattedeklarationen med blankett 16A eller i MinSkatt.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie (ca 2 %) är en socialavgift som påförs i Finland på basis av den i det andra nordiska landet intjänade lönen, förutsatt att du fått med dig intyg A1 från Finland för ditt arbete eller att du annars är försäkrad i Finland.

Gränsgångare

Bor du i Finland i en gränskommun till Norge eller Sverige och arbetar i en gränskommun på andra sidan gränsen, beskattas din lön enligt den sk. gränskommunregeln/gränsgångarregeln enbart i Finland. Ett villkor är att du vistas i din fasta bostad i Finland minst två dagar per vecka med en övernattning.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige