Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet lentohenkilöstössä Suomessa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja teet töitä Suomessa pohjoismaiselle lentoyhtiölle työskennellen lentokoneessa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Verotus Suomessa

Palkka on vapautettu verotuksesta Suomessa. Tätä sovelletaan sekä silloin kun lennät maan sisäisiä lentoja, että silloin kun lennät kansainvälisessä liikenteessä.

Verotus asuinvaltiossa

Palkka on veronalaista tuloa asuinvaltiossa. Jos olet saanut päivärahaa töistä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, sovelletaan asuinvaltion säännöksiä siihen, kuinka suuri osa päivärahasta on verovapaata.

Anna selvitys palkkatuloista ja päivärahoista veroilmoituksellasi asuinvaltiossa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Eläketurvakeskukseen (ETK, www.etk.fi/) Suomessa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi