Asutko Suomessa ja työskentelet lentohenkilöstössä toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Suomessa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa pohjoismaiselle lentoyhtiölle työskennellen lentokoneessa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Verotus työskentelyvaltiossa

Palkka on vapautettu verotuksesta työskentelyvaltiossa. Tätä sovelletaan sekä silloin kun lennät maan sisäisiä lentoja, että silloin kun lennät kansainvälisessä liikenteessä.

Verotus Suomessa

Palkka on veronalaista tuloa Suomessa. Jos olet saanut päivärahaa töistä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, sovelletaan suomalaisia säännöksiä siihen, kuinka suuri osa päivärahasta on verovapaata.

Anna selvitys palkkatuloista ja päivärahoista suomalaisella veroilmoituksellasi. Ellei työnantajasi ole maksanut päivärahaa, voit esittää veroilmoituksella vaatimuksen lisääntyneistä elantokustannuksista suomalaisten säännösten mukaisesti.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK, www.etk.fi/) Suomessa tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi