Asutko Suomessa ja saat sosiaalietuutta toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa on tietoa Suomessa asuvalle henkilöille, joka saa sosiaalietuutta toisesta Pohjoismaasta. Tämä ohje koskee vain ulkomaisen sosiaalietuuden verottamista. Jos saat toisesta Pohjoismaasta eläkettä, katso tarkemmin kohta "Eläkeläiset".

Verotus lähdevaltiossa

Sosiaalietuutta, joka maksetaan jostain toisesta Pohjoismaasta, saatetaan verottaa kyseisessä maassa.

Verotus Suomessa

Sosiaalietuudet katsotaan Suomessa veronalaiseksi tuloksi. Jos sinua on verotettu tulosta myös lähdevaltiossa, voit vaatia toisessa valtiossa maksamasi veron vähentämistä Suomessa määrättävästä verosta (hyvitysmenetelmä). Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mitä ulkomaantulosta olisi suoritettava veroa Suomeen. Jos saamaasi sosiaalietuutta alettiin maksaa ennen 5.4.2008 ja asuit tuolloin ja olet asunut siitä lähtien Suomessa, sosiaalietuuteen sovelletaan edelleen vapautusmenetelmää. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on muuta tuloa Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kokonaistulon perusteella, mutta prosentin mukainen vero otetaan vain Suomesta saadusta tulosta.

Veron maksaminen

Sosiaalietuuden maksajalla ei ole velvollisuutta periä ennakonpidätystä tulosta Suomen veroviranomaisille. Tämän takia sinun tulee hakea uusi suomalainen verokortti tai ennakkoveropäätös, jossa on otettu huomioon ulkomailta saamasi sosiaalietuus ja siitä mahdollisesti ulkomaille maksamasi vero.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi