Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa esiintyvänä taiteilijana tai urheilijana

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut jossain muussa Pohjoismaassa ja saat tuloa esiintyvänä taiteilijana tai urheilijana Suomessa harjoitetusta henkilökohtaisesta toiminnasta? Tämä ohje koskee vain tämä työtulon verotusta.

Henkilökohtaisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että taiteilija tai urheilija henkilökohtaisesti esiintyy, pelaa tai kilpailee Suomessa. Tässä tarkoitettua toimintaa ei ole esimerkiksi teatteriohjaajan, koreografin, lavastajan, pelituomarin tai urheiluvalmentajan toiminta.

Verotus Suomessa

Oleskeletko Suomessa enintään kuusi kuukautta?

Jos ulkomailla asuva saa Suomessa työtuloa esiintyvänä taiteilijana tai urheilijana, suomalainen tulon maksaja perii yleensä tulosta 15 %:n suuruisen lopullisen lähdeveron. Voit kuitenkin valita progressiivisen verotuksen ja oikeuden välittömien kulujen vähentämiseen, jos se on sinulle edullisempaa. Voit esittää vaatimuksen Suomessa lähdeverokorttihakemuksen yhteydessä tai myöhemmin lomakkeella Veroh 6166.

Rajoitetusti verovelvollinen voi vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan.Vaatimus esitetään lomakkeella VEROH 6148, jonka saa www.vero.fi -palvelusta tai verotoimistosta.

Veron lisäksi maksaja perii palkasta sosiaaliturvamaksuja noin 7 % Sosiaaliturvamaksuja ei peritä, jos sinulla on kotimaastasi todistus A1.

Lähdeveron alaisesta tulosta ei anneta Suomeen veroilmoitusta.

Oleskeletko Suomessa yli kuusi kuukautta?

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukauden jakson, sinua pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena. Tällöin maksat Suomeen tulon suuruudesta riippuvan normaalin progressiivisen veron. Sinun tulee hakea työnantajaa varten verokortti suomalaisesta verotoimistosta.

Työnantaja perii palkastasi veron lisäksi sosiaaliturvamaksuja noin 7 %. Sosiaaliturvamaksuja ei peritä, jos sinulla on kotimaastasi todistus A1.

Sinun on annettava Suomessa veroilmoitus.

Verotus asuinvaltiossa

Suomesta saatu tulo voi olla veronalaista myös siinä Pohjoismaassa, jossa asut. Ilmoita tulo asuinvaltion veroilmoituksessa. Esitä samalla selvitys sinulta Suomessa peritystä verosta. Jos asuinvaltio verottaa, se ottaa huomioon että olet jo maksanut veroa Suomessa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi