Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Finland.

Beregningen gjelder for en person som:

Ved beregningen er det brukt kommunalskattesatsen for Helsinki (18 prosent) pluss progressiv tabell for skatt til staten i 2019

Tabellen nedenfor viser skatten for en person under 53 år som har lønn:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt* (EUR)

13.000

2530,55

1.281

-

26.000

364,55

1.630,00

2 717,41

52.000

-

1316,10

11 666,31

103.000

-

438,90

33 334,20

Tabellen nedenfor viser beskatningen av lønn for en person fra 53 år:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000

2.565,65

1.281,00

-

26.000

434,75

1.630,00

2 611,18

52.000

-

1316,10

11 369,16

103.000

-

438,90

32 573,29

Tabellen nedenfor viser beskatningen av pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt (EUR)

13.000

2 826,29

-

615,40

26.000

-

-

5 327,23

52.000

-

-

15 944,70

103.000

-

-

42 456,80

Tabellen nedenfor viser beskatningen med kombinasjon av både lønn og pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon + lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

276,37

1.281,00

2 566,15

26.000+26.000
= 52.000

-

1 316,10

12 440,68

* På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 6,75 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,50 prosent.

** På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 8,25 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,50 prosent.

 

Eksempler på skatteberegning - 2018

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Finland.

Beregningen gjelder for en person som:

Ved beregningen er det brukt kommunalskattesatsen for Helsinki (18 prosent) pluss progressiv tabell for skatt til staten i 2018

Tabellen nedenfor viser skatten for en person under 53 år som har lønn:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt* (EUR)

13.000

2.288,65

1.260,00

-

26.000

122,18

1.5403,00

2873,06

52.000

-

1238,88

11887,12

103.000

-

397,38

33 707,25

Tabellen nedenfor viser beskatningen av lønn for en person fra 53 år:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000

2.323,75

1.260,00

-

26.000

192,38

1.540,00

2766,82

52.000

-

991

11580,98

103.000

-

397,38

32946,33

Tabellen nedenfor viser beskatningen av pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt (EUR)

13.000

2.581,67

-

663,62

26.000

-

-

5336,19

52.000

-

-

16049,85

103.000

-

-

42711,15

Tabellen nedenfor viser beskatningen med kombinasjon av både lønn og pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon + lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

31,74

1.260,00

2665,86

26.000+26.000
= 52.000

-

1238,88

12646,78

* På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 6,35 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,90 prosent.

** På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 7,85 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,90 prosent.

 

Lenke til Skatteforvaltningens skatteberegningsprogram skatt.fi/skatteprocentraknaren.

Meny
 
Logo