Eksempler på skatteberegning - 2020 og 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Finland.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er over 18 år, ugift og uten barn som han/hun forsørger
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Finland

Ved beregningen er det brukt kommunalskattesatsen for Helsinki (18 prosent) pluss progressiv tabell for skatt til staten i 2020.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person under 53 år som har lønn:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt* (EUR)

13.000

2.811,36

1.312,50

-

26.000

632,02

1.770,00

2.548,40

52.000

-

1.434,20

11.533,63

103.000

-

495,80

33.229,23

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av lønn for en person fra 53 år:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000

2.846,46

1.312,50

-

26.000

702,22

1.770,00

2.439,03

52.000

-

1.434,20

11.222,17

103.000

-

495,80

32.457,82

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt (EUR)

13.000

3.152,51

-

499,14

26.000

-

-

5.258,20

52.000

-

-

15.793,50

103.000

-

-

42.086,00

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen med kombinasjon av både lønn og pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon + lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

606,10

1.312,50

2.503,75

26.000+26.000
= 52.000

-

1.434,20

12.264,28

* På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 7,15 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,25 prosent.

** På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 8,65 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,25 prosent.

 

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Finland.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er over 18 år, ugift og uten barn som han/hun forsørger
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Finland

Ved beregningen er det brukt kommunalskattesatsen for Helsinki (18 prosent) pluss progressiv tabell for skatt til staten i 2019

Tabellen nedenfor viser skatten for en person under 53 år som har lønn:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt* (EUR)

13.000

2.530,55

1.281

-

26.000

364,55

1.630,00

2.717,41

52.000

-

1.316,10

11.666,31

103.000

-

438,90

33.334,20

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av lønn for en person fra 53 år:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000

2.565,65

1.281,00

-

26.000

434,75

1.630,00

2.611,18

52.000

-

1.316,10

11.369,16

103.000

-

438,90

32.573,29

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt (EUR)

13.000

2.826,29

-

615,40

26.000

-

-

5.327,23

52.000

-

-

15.944,70

103.000

-

-

42.456,80

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen med kombinasjon av både lønn og pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon + lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

276,37

1.281,00

2.566,15

26.000+26.000
= 52.000

-

1.316,10

12.440,68

* På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 6,75 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,50 prosent.

** På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 8,25 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,50 prosent.

 

Lenke til Skatteforvaltningens skatteberegningsprogram skatt.fi/skatteprocentraknaren.