Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Sosiale avgifter

Hvor er du medlem av trygdeordningen?

Der er felles regler innen EU/EØS som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med etk.fi/sv/ (Pensionsskyddscentralen) for mer informasjon.

Plikt til å betale sosiale avgifter

Trygdeordningen i de nordiske landene blir finansiert på ulik måte. Hvilke avgifter som skal betales, størrelsen på avgiftene og beregningsgrunnlaget varierer mellom landene.

Er du omfattet av trygdeordningen i Finland skal det betales sosiale avgifter i Finland etter finske regler.

I Finland betales følgende sosiale avgifter:

* En person som er omfattet av trygdeordningen i Finland, kan være pliktig å betale premie til sykeforsikring selv om lønnsinntekten ikke beskattes i Finland. Dette gjelder også for en person med begrenset skatteplikt for lønnsinntekt og inntekt av næringsvirksomhet.

Du finner mer informasjon om Socialförsäkringsavgifter på vero.fi.

En person som kommer fra utlandet for å arbeide i Finland, og som har med blankett A1, skal ikke betale sosiale avgifter i Finland.

Fradrag for sosiale avgifter

Er du omfattet av trygdeordningen i Sverige eller Norge, skal du betale de obligatoriske sosiale avgiftene der. Skal din arbeidsinntekt beskattes i Finland, kan du kreve fradrag i din finske skattemelding (skattedeklaration) for de pliktige sosiale avgifter som du har betalt i Sverige eller Norge.

Du har rett til fradrag for dine premier til pensjonsforsikring, arbeidsledighetsforsikring og sjukforsikring, Du har også rett til fradrag for premier som er betalt til tilsvarende forsikringer i utlandet.

Meny
 
Logo