Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og arbeider på finsk kontinentalsokkel?

Det foregår for tiden ikke noe arbeid som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomsterpå finsk kontinentalsokkel.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo