Bor du i Finland og er ansatt som flypersonell i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Finland og som er ansatt i et annet nordisk land i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i det landet der du er ansatt

Lønnen er fritatt for skattlegging i det landet der du er ansatt. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Skattlegging i Finland

Lønnen er skattepliktig i Finland. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, er det finske regler som skal anvendes ved beregningen av hvor stor del av utgiftsgodtgjørelsen som er skattefri.

Du må føre opp inntekten og mottatt utgiftsgodtgjørelse i din finske skattemelding. Om du ikke har fått utgiftsgodtgjørelse fra din arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for merkostnader etter finske regler.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). For å få mer informasjon bør du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi/) i Finland eller tilsvarende myndighet i det landet der du er ansatt.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige