Bor du i Finland og eier aksjer i et selskap i et i et annet nordisk land?

Bor du i Finland og eier aksjer i et selskap i et annet nordisk land? Nedenfor finner du informasjon om skattleggingen av inntekt av slike aksjer.

Aksjeutbytte

Beskatning i det andre nordiske landet

Det blir trukket skatt med 15 pst. på utbyttet i det nordiske landet der utbyttet utbetales. Den som utbetaler utbyttet, trekker skatten ved utbetalingen.

Hvis den skatt som er trukket i det andre landet, overstiger 15 pst., kan du få tilbakebetalt det som er trukket for mye i utbetalingslandet.

Beskatning i Finland

Utbytte fra et annet nordisk land skal skattlegges i Finland på samme måte som utbytte fra finske selskaper. Den skattepliktige delen beregnes på samme måte og skatten er 30 eller 34 pst. Dobbeltbeskatning unngås ved at man gir fradrag for den utenlandske skatten i den finske skatten. Fradraget kan ikke være større enn den finske skatten på samme inntekt.

Er det utenlandske utbyttet ikke ført opp i den finske forhåndsutfylte skattemeldingen, må du selv føre opp inntekten under "Utländska kapitalinkomster". Gi opplysninger om selskapets navn og hjemland samt det beløp som er trukket i skatt i utlandet, i feltet for tilleggsopplysninger.

Gevinst ved salg av aksjer

Gevinst ved salg av utenlandske aksjer skattlegges i Finland. Gevinsten beregnes på samme måte som ved salg av finske aksjer. Den finske skatten er 30 eller 34 pst.

Gjør rede for salget i vedleggsskjema 9A eller via "MinSkatt" til den finske skattemeldingen.

Gevinst ved salg av aksjer i et selskap i et annet nordisk land kan ikke skattlegges i det landet selskapet er hjemmehørende når du aldri har vært bosatt der. Når gevinsten i enkelte tilfeller kan skattlegges i det land der selskapet er hjemmehørende, unngås dobbeltbeskatning ved at man gir fradrag for den utenlandske skatten i den finske skatten. Fradraget kan ikke overstige den finske skatten på samme inntekt.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige