Eksempler på skatteberegning - 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og eller pensionsindkomster for personer som bor i Finland. 

Beregningen gælder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er 18 år, ugift og uden børn som hun/han forsørger
  • ikke betaler kirkeskat
  • kun har løn- og/eller pensionsindkomster fra Finland

Ved beregningen er anvendt skatteprocenter for Helsingfors kommune (18 procent) plus progressiv tabel for statsskat i 2020.

Nedenstående tabel viser skatten for en person under 53 år som har lønindkomst:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat* (EUR)

13.000

2.811,36

1.312,50

-

26.000

122,18

1.770,00

2.548,40

52.000

-

1.434,20

11.533,63

103.000

-

495,80

33.229,23

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af løn for en person fra 53 år:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000

2.846,46

1.312,50

-

26.000

702,22

1.770,00

2.439,03

52.000

-

1.434,20

11.222,17

103.000

-

495,80

32.457,82

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatningen (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat (EUR)

13.000

3.152,51

-

499,14

26.000

-

-

5.258,20

52.000

-

-

15.793,50

103.000

-

-

42.086,00

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af kombination af både løn- och pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension + løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunal-
beskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000+13.000
= 26.000

606,10

1.312,50

2.503,75

26.000+26.000
= 52.000

-

1.434,20

12.264,28

* Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 7,15 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,25 procent.

** Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 8,65 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,25 procent.

 

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og eller pensionsindkomster for personer som bor i Finland. 

Beregningen gælder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er 18 år, ugift og uden børn som hun/han forsørger
  • ikke betaler kirkeskat
  • kun har løn- og/eller pensionsindkomster fra Finland

Ved beregningen er anvendt skatteprocenter for Helsingfors kommune (18 procent) plus progressiv tabel for statsskat i 2019.

Nedenstående tabel viser skatten for en person under 53 år som har lønindkomst:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat* (EUR)

13.000

2530,55

1.281,00

-

26.000

364,55

1.630,00

2.717,41

52.000

-

1.316,10

11.666,31

103.000

-

438,90

33.334,20

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af løn for en person fra 53 år:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000

2.565,65

1.281,00

-

26.000

434,76

1.630,00

2.611,18

52.000

-

1.316,10

11.369,16

103.000

-

438,90

32.573,29

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatningen (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat (EUR)

13.000

2 826,29

-

615, 40

26.000

-

-

5.327,23

52.000

-

-

15 944,70

103.000

-

-

42 456,80

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af kombination af både løn- och pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension + løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunal-
beskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000+13.000
= 26.000

276,37

1.281,00

2.566,14

26.000+26.000
= 52.000

-

1.316,10

12.440,68

* Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 6,75 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,50 procent.

** Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 8,25 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,50 procent.

 

Link til Skatteforvaltningens program for skatteberegning tax.fi.