Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og eller pensionsindkomster for personer som bor i Finland. 

Beregningen gælder for en person som:

Ved beregningen er anvendt skatteprocenter for Helsingfors kommune (18 procent) plus progressiv tabel for statsskat i 2019.

Nedenstående tabel viser skatten for en person under 53 år som har lønindkomst:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat* (EUR)

13.000

2530,55

1.281

-

26.000

364,55

1.630,00

2 717,41

52.000

-

1316,10

11 666,31

103.000

-

438,90

33 334,20

Nedanstående tabel viser beskatningen af løn for en person fra 53 år:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000

2.565,65

1.281,00

-

26.000

434,76

1.630,00

2 611,18

52.000

-

1316,10

11 369,16

103.000

-

438,90

32 573,29

Nedanstående tabel viser beskatningen af pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatningen (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat (EUR)

13.000

2 826,29

-

615, 40

26.000

-

-

5.327,23

52.000

-

-

15 944,70

103.000

-

-

42 456,80

Nedanstående tabel viser beskatningen af kombination af både løn- och pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension + løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunal-
beskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000+13.000= 26.000

276,37

1.281,00

2 566,14

26.000+26.000= 52.000

-

1 316,10

12 440,68

* Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 6,75 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,50 procent.

** Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 8,25 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,50 procent.

 

Eksempler på skatteberegning - 2018

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og eller pensionsindkomster for personer som bor i Finland. 

Beregningen gælder for en person som:

Ved beregningen er anvendt skatteprocenter for Helsingfors kommune (18 procent) plus progressiv tabel for statsskat i 2018.

Nedenstående tabel viser skatten for en person under 53 år som har lønindkomst:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat* (EUR)

13.000

2.288,65

1.260

-

26.000

122,18

1.540,00

2873,06

52.000

-

1238,88

11 887,12

103.000

-

397,38

33 707,25

Nedanstående tabel viser beskatningen af løn for en person fra 53 år:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000

2.323,75

1.260,00

-

26.000

192,38

1.540,00

2766,82

52.000

-

991

11 580,98

103.000

-

397,38

32 946,33

Nedanstående tabel viser beskatningen af pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatningen (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat (EUR)

13.000

2.581,67

-

663,62

26.000

-

-

5.336,19

52.000

-

-

16.049,85

103.000

-

-

42 711,15

Nedanstående tabel viser beskatningen af kombination af både løn- och pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension + løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunal-
beskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000+13.000= 26.000

31,74

1.260,00

2665,86

26.000+26.000= 52.000

-

1238,88

12 646,78

* Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 6,35 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,90 procent.

** Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 7,85 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,90 procent.

 

Link til Skatteforvaltningens program for skatteberegning tax.fi.

Menu
 
Logo