Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Social sikring

Hvor er du social sikret?

Der findes fælles regler for social sikring i EU/EØS, som bestemmer i hvilket land du er social sikret. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte etk.fi/sv/ (Pensionsskyddscentralen).

Pligt til at betale social bidrag

Social sikring i de nordiske lande finansieres forskelligt. Hvilke afgifter som betales, størrelsen og beregningsgrundlandet varier landene i mellem.

Hvis du er social sikret i Finland betales de sociale bidrag efter reglerne i Finland.

Der betales følgende sociale bidrag i Finland:

* Der kan ofte opkræves en sygesikringsafgift af den i Finland forsikrede, selv om lønindkomsten ikke beskattes i Finland. Også af lønindkomsten for den begrænset skattepligtige forsikrede (i udlandet boende) kan der normalt opkræves en sygesikringsafgift af lønindkomsten.

Læs mere på vero.fi (Social insurance contributions).

Der opkræves ikke sociale bidrag af en persons løn, som kommer til Finland fra udlandet, hvis arbejdstageren medbringer et bevis A1.

Fradrag for sociale bidrag

Hvis du er social sikret i Sverige eller Norge betaler du sociale bidrag der. Hvis lønindkomsten beskattes i Finland, kan du fradrage udgifter til sociale bidrag, som du har betalt i Sverige eller Norge.

Du har ret til fradrag for dine præmier til pensionsforsikring, arbejdsløshedsforsikring og sygesikring. Du har også ret til fradrag for præmier betalt til tilsvarende forsikring i udlandet.

Menu
 
Logo