Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Skattesatser

Skatteprocenter for fuldt skattepligtige personer (i Finland bosatte) privatpersoner:

Af kapitalindkomsten betales der 30 % skat til staten og af kapitalindkomster som overstiger 30.000 euro er skatteprocenten 34 %.

Af lønindkomsten betales der kommuneskat (16-23 %), kirkeskat (1-2 %), progressiv statsskat (tabel nedenfor) samt den forsikredes sygeforsikringsafgift (0-2 %).

Finland har ophævet formueskatten i 2006.
 

Statens indkomstskatteskala år 2018

Udover statsskatten betales der sammenlagt ca. 18-26 % i kommunal - og kirkeskat samt sygeforsikringsafgift.

Skattepligtig indkomst, euro

Skat ved bundgrænsen, euro

Skat af den del, der overstiger bundgrænsen, %

17 200 - 25 700

8,00

6,00

25 700 - 42 400

518,00

17,25

42 400 - 74 200

3 398,75

21,25

74 200 - 

10 156,25

31,25


 

Statens indkomstskatteskala år 2017

Udover statsskatten betales der sammenlagt ca. 18-26 % i kommunal - og kirkeskat samt sygeforsikringsafgift.

Skattepligtig indkomst, euro

Skat ved bundgrænsen, euro

Skat af den del, der overstiger bundgrænsen, %

16 900 - 25 300

8

6,25

25 300 - 41 200

533,00

17,50

41 200 - 73 100

3 315,50

21,50

73 100 - 

10 174,00

31,50

 

Fysiske personer betaler 5,85 procent (fra 2017, tidligere 6,00 %) i tillægsskat for pensionsbeløb der beskattes som lønindkomst, med den del af pensionsindkomsten der efter pensionsindkomstfradraget ved statsbeskatningen, overstiger 47 000 EUR (fra 2017, tidligere 45 000 EUR).    

Skatteprocenter for begrænset skattepligtige (udenlands bosatte) privatpersoner:

Af kapitalindkomster betales 30 % statsskat og af kapitalindkomster som overstiger 30.000 EUR er skatteprocenten 34 %. Kildeskatteprocenten på kapitalindkomster er dog hovedsagelig 30 %.           

Kildeskatten af lønindkomster er 35 % (dog 15 % af honorar for en idrætsudøver og optrædende artist).  Inden skatten på 35 % opkræves, får man et fradrag på 17 EUR/dag. Pensionsindkomster beskattes på samme måde som for fuldt skattepligtige personers pensioner. Hvis en begrænset skattepligtig er forsikret i Finland, kan der normalt opkræves en sygeforsikringsafgift (0-2 %).

 Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Ansøgningen fremsendes med blanket VEROH 6148, som du kan hente på hjemmesiden skatt.fi eller på skattekontoret.

For fast ejendom beliggende i Finland betales der ejendomsskat til den kommune hvor ejendommen er beliggende. Dette gælder for både fuldt og begrænset skattepligtige.

Menu
 
Logo