Bor du i et andet nordisk land og er ansat som flyvende personel i Finland?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land, og som er ansat i Finland i et nordisk flyselskab til at udføre arbejde om bord på et fly. Informationen gælder kun beskatning af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i Finland

Lønindkomsten er fritaget fra beskatning i Finland. Dette gælder både ved flyvning i indenrigstrafik og i international trafik.

Beskatning i bopælslandet

Lønnen er skattepligtig i bopælslandet. Har du fået udbetalt godtgørelse, som skal dække udgifter i forbindelse med dit arbejde, er det bopælslandets regler som gælder ved beregning af hvilken del af disse godtgørelser, der er skattefrie..

Du skal medregne lønindkomsten og modtaget godtgørelser i selvangivelsen i bopælslandet.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte de sociale myndigheder i det land du er bosat i eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi) i Finland for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige