Bor du i Finland og er ansat som flyvende personel i andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og som er ansat i et andet nordisk land i et nordisk flyselskab, for at udføre arbejde om bord på et fly. Informationen gælder kun beskatning af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i det land hvor du er ansat

Lønindkomsten er fritaget for beskatning i det land, hvor du er ansat. Dette gælder både ved flyvning i indenrigstrafik og i international trafik.

Beskatning i Finland

Lønnen er skattepligtig i Finland. Har du fået udbetalt godtgørelser, som skal dække dine udgifter i forbindelse med arbejdet, er det finske regler som gælder for beregning af, hvor stor en del af godtgørelsen som er skattefri.

Du skal medregne lønindkomsten og din godtgørelse i din finske selvangivelse. Hvis din arbejdsgiver ikke har udbetalt godtgørelse, kan du anmode om fradrag for øgede leveomkostninger efter finske regler i din selvangivelse.

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi) i Finland eller tilsvarende sociale myndighed i det land du er ansat for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige