Bor du i Finland og modtager sociale sikringsydelser fra et andet nordisk land?

Dette gælder dig som er bosat i Finland og som modtager sociale sikringsydelser fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse sociale sikringsydelser. Modtager du pension fra et andet nordisk land, se pension.

Beskatning i udbetalingslandet

Sociale sikringsydelser der udbetales fra et andet nordisk land, kan være skattepligtig der.

Beskatning i Finland

Sociale sikringsydelser er skattepligtige i Finland. Hvis du bliver beskattet i udbetalingslandet, kan du få fradrag i den finske skat for den i udlandet betalte skat. Fradraget er begrænset til den finske skat af den udenlandske indkomst. Hvis udbetalingen af den sociale sikringsydelse er begyndt før den 5. april 2008 og du på det tidspunkt havde bopæl i Finland og uden afbrydelse stadigvæk har bopæl i Finland, gælder der andre regler. I sådanne situationer har kun det nordiske land som udbetaler den sociale sikringsydelse ret til at beskatte udbetalingen og der sker ingen beskatning i Finland. Det betyder at hvis du har anden indkomst fra Finland beregnes den finske skatteprocent af hele indkomsten, men skatteprocenten beregnes kun på den finske del af indkomsten.

Betaling af skat

Hvis du skal betale skat i Finland af den sociale sikringsydelse fra et andet nordisk land, indeholder udbetaleren ikke finsk skat af ydelsen. Du skal ansøge om ændring af dit skattekort eller din forskudsskat ved henvendelse til skattemyndigheden. Ved ansøgningen tages der hensyn til at du har betalt skat af den sociale sikringsydelse i det andet land, og du har ret til modregning af denne skat i Finland.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige