Bor du i Finland og får pension fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Finlans og får pension fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af den udenlandske pension.

Får du andre sociale ydelser end pension fra et andet nordisk land, se under Sociale sikringsydelser.

Bor du i Finland og modtog pension den 4. april 2008?

Pensioner som udbetales i andre nordiske lande beskattes der. Hvis du boede i Finland den 4. april 2008 og modtog pension fra et andet nordiske land, anvender Finland stadigvæk undtagelses-metoden på pensionen: Det indebærer, at hvis du bare har pension fra Finland, så beregnes den finske skatteprocenten af det sammenlagte beløb (den udenlandske pension + den finske pension), men skatten ifølge denne procent beregnes kun af den finske andel af indkomsten.

Bor du i Finland og modtog din pension fra et andet nordisk land efter den 4. april 2008?

Bor du i Finland, og får pension fra et andet nordisk land efter 4. april 2008, beskattes pensionen i Finland. Den skat, som du har betalt i det andet land, fradrages i den finske skat. Fradraget kan ikke være større end den skat, som beregnes af den udenlandske pension i Finland.

Praktiske råd

Vær opmærksom på at gemme den opgørelse (kontrolluppgift) vedrørende din udenlandske pension, som du modtager fra pensionsselskabet i begyndelsen af hvert år. Du får brug for den i maj måned til selvangivelsen. Du skall oplyse udenlandsk pension og den betalt skat på blanket 16A eller via MyTax. Returner deklarationen til Verohallinto (Skatteförvaltningen), som vil ændre din beskatning og sende en ny beskatningsopgørelse.

Sygesikringsafgift

Får du pension både fra Finland og et andet nordisk land, betaler du ved beskatningen i Finland en sygesikringsafgift (ca.1,5 %) af det sammenlagte beløb af disse pensioner.

Præmien kan ikke overstige beløbet af den pension som betales fra Finland.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige