Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Finland som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor du i et andet nordisk land og får indkomst ved personlig virksomhed som optrædende artist eller idrætsudøver i Finland. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Personlig virksomhed indebærer at artisten eller idrætsudøveren optræder, spiller eller konkurrerer personligt i Finland. Til denne gruppe artister regnes f.eks. ikke teaterregissører, koreografer, scenografer, idrætsdommere eller idrætstrænere.

Beskatning i Finland
 

Opholder du dig højst 6 måneder i Finland?

Hvis en udenlands bosat person har arbejdsindkomst i Finland som optrædende artist eller idrætsudøver indeholder den finske udbetaler i almindelighed en kildeskat på 15 % af lønnen. Man kan ikke få fradrag i lønnen. Du kan imidlertidig vælge progressiv beskatning og for at fradrage direkte udgifter, hvis dette er mere fordelagtigt for dig. Du kan anmode om dette samtidig med ansøgning om kildeskattekort eller senere ved at benytte blanket Veroh 6166. 

Udover skat indeholder den finske udbetaler også omkring 7 % af lønnen i socialforsikringsafgift af din løn. Du kan slippe for at betale socialforsikringsafgifter, hvis du kan fremvis blanket A1 fra dit hjemland.

For de indkomster til hvilke man betaler kildeskat, skal der ikke indsendes selvangivelse til Finland. 

Opholder du dig mere end 6 måneder i Finland

Hvis du opholder dig i en længere perioden en 6 måneder i Finland, betragtes du som fuldt skattepligtig i Finland. I det tilfælde betaler du en normal progressiv skat til Finland, som er afhængig af indkomstens størrelse. Du skal ansøge om et skattekort fra et finsk skattekontor og fremvise det for arbejdsgiveren.

Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Ansøgningen fremsendes med blanket VEROH 6148, som du kan hente på hjemmesiden skatt.fi eller på skattekontoret.

Udover skat indeholder arbejdsgiveren også omkring 7 % i socialforsikringsafgifter af din løn.

Du kan slippe for disse afgifter, hvis du kan fremvise blanket A1 fra dit hjemland.

Du skal indsende selvangivelse i Finland.

Beskatning i bopælslandet

Indkomst fra Finland kan også være skattepligtig indkomst i bopælslandet. Du skal selvangive indkomsten i bopælslandets selvangivelse. Vedlæg samtidig en redegørelse om den skat, som er betalt i Finland. Hvis bopælslandet beskatter indkomsten, vil der blive taget hensyn til den skat, du allerede har betalt i Finland.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige