Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Finland for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land, og arbejder i Finland for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en region, en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten, eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Har du ikke en offentlig arbejdsgiver, skal du beskattes efter reglerne som er beskrevet under "Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Finland for en privat arbejdsgiver?"

Finsk offentlig arbejdsgiver

Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Finland for en finsk offentlig arbejdsgiver, beskattes lønnen i Finland. Indkomsten skal også selvangives i bopælslandet.

Hvis du udfører en del af arbejdet i dit bopælsland, beskattes den del af din løn, hvor arbejdet anses som udført i bopælslandet, også i dit bopælsland.

Offentlig arbejdsgiver fra bopælslandet

Hvis du arbejder i Finland og din arbejdsgiver er fra bopælslandet, beskattes lønnen kun i dit bopælsland.

Beskatning i Finland

Hvis din arbejdsgiver er fra Finland, indeholdes der, udover skat, også socialforsikringsafgift i din løn. Du slipper for at betale socialforsikringsafgifter, hvis du kan fremvise blanket A1 fra dit hjemland.

Ophold i Finland i højst 6 måneder
Hvis du opholder dig højst 6 måneder i Finland, indeholder din finske arbejdsgiver en kildeskat på 35 % af din løn. Du skal ansøge om et kildeskattekort fra et finsk skattekontor og fremvise det for din arbejdsgiver. Ved hjælp af kortet kan arbejdsgiveren indeholde et kildeskattefradrag på 17 Euro pr. dag, før der indeholdes skat.

Kildeskattepligtige indkomster skal ikke selvangives i Finland.

 Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Ansøgningen fremsendes med blanket VEROH 6148, som du kan hente på hjemmesiden skatt.fi eller på skattekontoret.

Ophold i Finland i mere end 6 måneder
Hvis du opholder dig længere end 6 måneder i Finland, og du har en finsk arbejdsgivere, skal du ansøge om et skattekort til din arbejdsgiver fra et finsk skattekontor. Du betaler kommunalskat, eventuel kirkeskat og progressiv statslig indkomstskat i Finland.

Du har ret til at trække fradrag for indkomsterhvervelsen dvs. for renteudgifter vedrørende bolig og pensionsforsikringspræmier fra efter samme forudsætninger, som gælder for bosatte personer i Finland.

Du skal indsende en selvangivelse til Finland.

Beskatning i bopælslandet

Får du indkomst fra Finland skal indkomsten tillige selvangives i bopælslandet. Bopælslandet fjerner eventuel dobbeltbeskatning.

Grænsegængerregel

Bor du i en kommune i Finland, som grænser op til Norge eller Sverige og arbejder i Norge eller Sverige i en kommune, der grænser op til Finland, er du omfattet af grænsegængerreglen.

Grænsegængerreglen indebærer, at du betaler skat af lønnen i det land, hvor du bor. Det er en betingelse, at du normalt opholder dig i din faste bolig i det land, som du er bosat i mindst to dage om ugen med en overnatning.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige