Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2019 och 2018

Exempel på skatteberäkning - 2019

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Norge.

Beräkningen gäller för dig som:

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

2. 079

9.840

11. 919

240.000

19. 428

19.680

39. 108

480.000

82. 178

39.360

121. 538

600.000

113. 618

49.200

162. 818

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

5. 776

6.120

11. 896

0

240.000

25. 235

12.240

23. 605

13. 870

480.000

85. 642

24.480

3. 820

106. 302

600.000

117. 082

30.600

0

147. 682

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten

 

Exempel på skatteuträkning - 2018

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Norge.

Beräkningen gäller för dig som:

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

2. 588

9.840

12. 428

240.000

21. 191

19.680

40. 871

480.000

84. 311

39.360

123. 671

600.000

116. 048

49.200

165. 248

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

6. 451

6.120

12. 571

0

240.000

26. 530

12.240

22. 797

15. 973

480.000

87. 672

24.480

3. 682

108. 470

600.000

119. 409

30.600

0

150. 009

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten

 

Meny
 
Logo