Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2020 och 2019

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Norge.

Exempel på skatteberäkning - 2020

Beräkningen gäller för dig som:

  • bor i Norge hela året
  • är över 17 år, gift eller ogift och utan barn som du försörjer
  • bara har löne – eller pensionsinkomster från Norge
  • inte betalar kyrkoskatt (har ingen betydelse för Norge)

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

3.234

9.840

13.074

240.000

19.660

19.680

39.340

480.000

82.206

39.360

121.566

600.000

113.646

49.200

162.846

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

6.930

6.120

13.050

0

240.000

26.270

12.240

26.343

12.167

480.000

85.947

24.480

4.849

105.578

600.000

117.387

30.600

0

147.987

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten

 

Exempel på skatteberäkning - 2019

Beräkningen gäller för dig som:

  • bor i Norge hela året
  • är över 17 år, gift eller ogift och utan barn som du försörjer
  • bara har löne – eller pensionsinkomster från Norge
  • inte betalar kyrkoskatt (har ingen betydelse för Norge)

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

2. 079

9.840

11. 919

240.000

19. 428

19.680

39. 108

480.000

82. 178

39.360

121. 538

600.000

113. 618

49.200

162. 818

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

5. 776

6.120

11. 896

0

240.000

25. 235

12.240

23. 605

13. 870

480.000

85. 642

24.480

3. 820

106. 302

600.000

117. 082

30.600

0

147. 682

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten