Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser og beloppsgränser - 2017

 

Skatt på almän inkomst
Personer 24,0%
Personer i Finnmark och Nord-Troms 20,5%

Stegskatt (trinnskatt)

Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) 164 100 NOK 0,93%
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) 230 950 NOK 2,41%
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) 580 650 NOK 11,52%
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms 580 650 NOK 9,52%
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) 934 050 NOK 14,52%

Sociala avgifter (trygdeavgift)

Löneinkomst 8,2%
Pensionsinkomst 5,1%
Näringsinkomst 11,4%
Undre gräns för att betala sociala avgifter 54 650 NOK

Förmögenhetsskatt (formuesskatt)

Statlig NOK 0 - 1 480 000 0%
Statlig NOK 1 480 001 - 0,15%
Kommunal NOK 0 - 1 480 000 0%
Kommunal NOK 1 480 001 - 0,7%

Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.

Andra skattesatser
Utländska artister och idrottsutövare 15%
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet 15%
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) 25%

I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).

För mer information om skattesatser m.m. se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2017/id2514837/

 

Skattesatser

Skattesatser og beloppsgränser - 2016

 

Skatt på almän inkomst
Personer 25,0%
Personer i Finnmark och Nord-Troms 21,5%

Stegskatt (trinnskatt)

Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) 159 800 NOK 0,44%
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) 224 900 NOK 1,7%
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) 565 400 NOK 10,7%
Steg 3 - Finnmark og Nord-Troms 565 400 NOK 8,7%
Steg 5 - brytpunkt (innslagspunkt) 909 500 NOK 13,7%

Sociala avgifter (trygdeavgift)

Löneinkomst 8,2%
Pensionsinkomst 5,1%
Näringsinkomst 11,4%
Undre gräns för att betala sociala avgifter 49 650 NOK

Förmögenhetsskatt (formuesskatt)

Statlig NOK 0 - 1 400 000 0%
Statlig NOK 1 400 001 - 0,15%
Kommunal NOK 0 - 1 400 000 0%
Kommunal NOK 1 400 000 - 0,7%

Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.

Andra skattesatser
Utländska artister och idrottsutövare 15%
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet 15%
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) 25%

I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).

För mer information om skattesatser m.m. se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-fradrag-og-belopsgrenser-i-2016/id2457143/

 

Meny
 
Logo