Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser og beloppsgränser - 2019

 

Skatt på almän inkomst
Personer 22,0%
Personer i Finnmark och Nord-Troms 18,5%

Stegskatt (trinnskatt)

Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) 174 500 NOK 1,9%
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) 245 650 NOK 4,2%
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) 617 500 NOK 13,2%
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms 617 500 NOK 11,2%
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) 964 800 NOK 16,2%

Sociala avgifter (trygdeavgift)

Löneinkomst 8,2%
Pensionsinkomst 5,1%
Näringsinkomst 11,4%
Undre gräns för att betala sociala avgifter 54 650 NOK

Förmögenhetsskatt (formuesskatt)

Statlig NOK 0 - 1 500 000 0%
Statlig NOK 1 500 001 - 0,15%
Kommunal NOK 0 - 1 500 000 0%
Kommunal NOK 1 500 001 - 0,7%

Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.

Andra skattesatser
Källskatt på lön för utländska arbetstagare 25%
Utländska artister och idrottsutövare 15%
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet 15%
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) 25%

I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).

För mer information om skattesatser m.m. se:

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Artikler/Skattesatser-2019/

 

Skattesatser og beloppsgränser - 2018

 

Skatt på almän inkomst
Personer 23,0%
Personer i Finnmark och Nord-Troms 19,5%

Stegskatt (trinnskatt)

Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) 169 000 NOK 1,4%
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) 237 900 NOK 3,3%
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) 598 050 NOK 12,4%
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms 598 050 NOK 10,4%
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) 962 050 NOK 15,4%

Sociala avgifter (trygdeavgift)

Löneinkomst 8,2%
Pensionsinkomst 5,1%
Näringsinkomst 11,4%
Undre gräns för att betala sociala avgifter 54 650 NOK

Förmögenhetsskatt (formuesskatt)

Statlig NOK 0 - 1 480 000 0%
Statlig NOK 1 480 001 - 0,15%
Kommunal NOK 0 - 1 480 000 0%
Kommunal NOK 1 480 001 - 0,7%

Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.

Andra skattesatser
Utländska artister och idrottsutövare 15%
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet 15%
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) 25%

I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).

För mer information om skattesatser m.m. se:

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Skattesatser-2018/

Meny
 
Logo