Bor du i ett annat nordiskt land och är anställd som flygande personal i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som är anställd i Norge i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i Norge

Lönen är undantagen från beskattning i Norge. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i internationell trafik.

Beskattning i bostadslandet

Lönen är skattepliktig i bosättningslandet. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det bosättningslandets regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i deklarationen i ditt bosättningsland.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor, eller NAV i Norge för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige