Bor du i ett annat nordiskt land och har ränteinkomster/ränteutgifter i Norge?

Denna information gäller dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som har ränteinkomster från Norge eller betalar ränteutgifter till en fordringsägare i Norge.

Ränteinkomster

När du är bosatt i ett annat nordiskt land är ränteinkomster från en norsk utbetalare inte skattepliktiga i Norge.

Med räntor menas inkomst på fordringar, inklusive räntor på bankmedel och obligationsfonder.

Ränteutgifter

Är du begränsat skattepliktig i Norge för fast egendom kan du göra avdrag för ränteutgifter som är knutna till anskaffningen eller förbättringskostnader för den fasta egendomen i Norge.

Är du begränsat skattepliktig i Norge för löneinkomster kan du ha rätt att göra avdrag för ränteutgifter om du kan visa att minst 90 procent av hela din inkomst är skattepliktig i Norge. Underlaget för beräkningen av hur stor del av intäkten som är skattepliktig i Norge, är din totala inkomst i Norge och i det landet där du bor, före avdrag i respektive land. Du kan hitta mer information på skatteetaten.no.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige